عمومی

نگرانی کمیسیون تلفیق از شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیلونا،

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 با حضور در برنامه امشب گیلونا گفت: ارز ترجیحی سیاست درستی نیست، اما کمیسیون تلفیق هنوز قانع نشده است که با حذف ارز از 4200 تومان، دولت می تواند جبران کند. و از هشت سیاست آن حمایت کند.» اجرای کالا به ویژه در زمینه های دارویی، گندم و نان.

وی بیان کرد: کل نیاز کشور به گندم 8 میلیون تن در سال است که با تخصیص 4200 تومان و 12 و نیم میلیون تن گندم تولید و وارد می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 افزود: اگر امروز 4200 تومان به گوشت قرمز اختصاص می یافت، گرانتر از قیمت فعلی بود.

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد و دارایی دیگر مهمان این برنامه گفت: در بودجه سال آینده ارز ترجیحی 4200 تومانی نداریم و فقط ارز نرخ ETS در حساب خواهیم داشت.

وی گفت: دولت و مجلس دغدغه مند هستند و هدفشان افزایش رفاه عمومی و کاهش هزینه هاست.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی 7 تا 10 درصد تورم ایجاد می کند و دولت در جدول 14 ترازنامه 1401 ردیف 17 برای دهک های متضرر طرح جبرانی ارائه کرده است. “

زمانیان، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر گفت: باید بین ارز 4200 تومانی و یارانه پرداختی برای کالاها تفاوت قائل شویم و آیا بازار دچار دو قیمت شده است؟ اگر واقعا هدف ما حذف سکه 4200 تومانی و حذف نکردن یارانه است، این سوال پیش می آید که چرا گندم را که ساده ترین و بی تاثیرترین سکه یعنی سکه 4200 تومانی است حذف نمی کنیم؟