عمومی

پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران لرستان/کمبودتجهیزات و دارو نداریم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمدرضا نیکبخت در گفتگو گفتن وی با اشاره به میزان کم مرگ و میر به ازای هر تاج در لرستان ، به آنلاین گفت: این امر مدیون کادر پزشکی استان است.

وی با اشاره به اینکه 22 دستگاه اکسیژن ساز در لرستان داریم ، گفت: در زمینه تجهیزات پزشکی هیچ مشکلی نداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به حقوق پزشکان ، پرستاران و کادر درمانی در سال گذشته در لرستان گفت: در حال حاضر حقوق فروردین و اردیبهشت ماه پرداخت می شود.

نیکبخت گفت: ما در منطقه کرونا بیمارستانهای نمونه داشتیم ، بنابراین بیمارستان نورآباد در دو ماه گذشته تنها یک مورد مرگ از تاج داشته است.

وی افزود: تعداد مرگ و میرهای کرونری در بیمارستان ها ا، الیگودرز ، سلام کم بود و متأسفانه تعداد مرگ در هر تاج تنها در بیمارستان بروجرد زیاد بود.