عمومی

پیاده‌روی، روی اعصاب بازنشستگان! – گیلونا

پس از تغییر رویه و برخلاف قانون مصوب شورای عالی کار و هیأت مدیره بیمه های اجتماعی کشور و کاهش میزان افزایش مستمری مستمری بگیران سایر رده ها از 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان در 10. درصد (!) و اعتراض مستمری بگیران آقای رئیس جمهور به معاون نخست وزیر دستور رسیدگی و رسیدگی به کمیسیون تطبیق قوانین مجلس ارجاع شد. اکنون با توجه به سخنان امیدوارکننده معاون اول، ابتدا باید منتظر تصمیم وی برای اصلاح قطعنامه بود.

پیگیری های مجلس نیز نتیجه داشت و پس از اینکه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص دادند، آن مصوبه در کمیسیون نیروی انتظامی رد شد و وضعیت به دولت اعلام شد. کمیته تطبیق، اما همچنان تصمیم قانونی خود را گرفته و برای لغو تصمیم دولت لابی کردند. در این رفت و آمد مستمری بگیران در شرایط نگرانی و توقع هر روز شاهد بی تفاوتی و اظهارات غیرمسئولانه و بعضا غیرقانونی برخی مسئولان هستند.

مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با حق بیمه 30 درصد 30 سال کار آنها در صندوق موسسه تامین می شود نه اعتبارات دولتی!
هرکسی که طبق قانون حق بیمه بیشتری پرداخت کرده باشد نمی توان به دلیل پس انداز بیشتر در صندوق جریمه کرد و افزایش مستمری را می توان به صورت سقوط آزاد کاهش داد و نام آن را عدالت گذاشت!

شاید یکی از دلایل این مصوبه کمبود اعتبارات سازمان تامین اجتماعی باشد، در این مورد در وهله اول نحوه مدیریت صدها شرکت اقتصادی شستا است که متأسفانه در ناکارآمدی ناشی از رهبری سیاسی و شورای اداری در دولت های گذشته به عنوان حیاط خلوت جریان های سیاسی مسلط باید تجدید شود در نهایت شستا با شصت (!) شرکتی که درصد قابل توجهی از سودآورترین بخش های اقتصاد ایران را در اختیار دارند، باید از بهره وری کافی برخوردار باشد. از نظر اقتصادی بتوانیم اعتبارات لازم را در اختیار این سازمان قرار دهیم. اگر شستا عامل ناکارآمدی مدیریت سیاسی در دولت های گذشته است نباید مجازات شود، باید بازنشستگانی که هیچ نقشی در مدیریت سازمان ندارند پرداخت کنند. شرکت هایی که سرمایه آنها را تشکیل می دهند، اما انتظار می رود که دولت انقلابی با انتصاب رهبران کارآمد و غیرسیاسی و بهره برداری از تجربیات حضور برخی از بازنشستگان که توان سیاستگذاری و نظارت را دارند، این سرمایه عظیم را به نفع بازنشستگان مثمر ثمر خواهد کرد.

دوم اینکه دولت بدهی های خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند تا سازمان بتواند افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان را فراهم کند. برای پایان دادن به این وضعیت نگران کننده دو راه وجود دارد: اولی ابلاغ تصویب نامه کمیسیون اجرای قوانین مجلس در خصوص ابطال مصوبه دولت توسط رئیس شورای اسلامی. انتظار می رود مجلس انقلاب با تصویب این مصوبه قانونی هر چه زودتر به دغدغه بازنشستگان پایان دهد و راه دوم لغو مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری است.

بازنشستگان منتظرند تا پایان پیاده روی روی اعصاب کدام یک از قوا ببینند؟