عمومی

پیشرفت فیزیکی۶۵ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کوی زنگان شهر – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، اصغر اسماعیلی با بیان اینکه در سفر دور دوم رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به استان زنجان ۱۲۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در زنجان به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: در این سفر ۱۲۱۳ واحد مسکونی در قالب خود مالکی و بخش خصوصی طرح نهضت ملی مسکن هم به بهره‌برداری رسید.

وی تصریح کرد: همچنین در این سفر با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، ۷۷۰ واحد مسکونی نوسازی شده بافت فرسوده در بازآفرینی شهری و ۴۰۰۰ واحد مسکن روستایی در استان زنجان به متقاضیان تحویل داده شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در مجموع همزمان با سفر دوم رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به استان زنجان ۷۱۸۳ واحد مسکونی در قالب‌های مختلف به متقاضیان واگذار شد.

اسماعیلی تاکید کرد: همچنین در این سفر در بخش راه هم، بخشی از محور سه راهی سلطانیه -قیدار و کبودرآهنگ به طول ۹ کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سهم استان زنجان از طرح نهضت ملی مسکن ۶۸ هزار واحد مسکونی است، گفت: برش استانی در نهضت ملی مسکن در بخش حمایتی ۲۷ هزار واحد، خود مالکی ۱۲ هزار واحد و در بافت فرسوده ۹ هزار واحد است.

۲۰ هزار واحد مسکونی در بخش مسکن روستایی در استان زنجان ساخته می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه ۲۰ هزار واحد مسکونی نیز در بخش مسکن روستایی در استان ساخته خواهد شد، ابراز کرد: متولی ساخت این تعداد واحد مسکونی بنیاد مسکن است.

اسماعیلی تاکید کرد: از ۲۷ هزار واحد مسکونی حمایتی نزدیک به ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان تخصیص پروژه شده است و مابقی بیش از هفت هزار واحد هم در مرحله تأمین زمین و تخصیص پروژه است.

وی با بیان اینکه روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سایت کوی زنگان در شرق شهر زنجان مطلوب است، گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در این سایت بیش از ۶۵ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تاکید کرد: همچنین تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن در سایت غرب، شرق و کوی ثمین زنجان در سفر رئیس‌جمهور در فاز تحویل قرار گرفت و این واگذاری‌ها در استان تا پایان سال همچنان به صورت تدریجی ادامه دارد.