عمومیکسب و کار ایرانی

چه چیزی باعث خشک شدن درخت گردو میشود

مواد و عواملی که باعث خشک شدن درخت گردو می‌شوند؟

درخت گردو به عنوان یکی از درختان پربار پر سود برای باغداران به شمار می‌رود. برای مراقبت از این درختان باید رسیدگی صحیح، مداوم و مناسب انجام گیرد. یکی از معضلات مهم که ممکن است به درختان گردو آسیب بزند، خشک شدن آن‌ها است. بنابراین باغداران باید علت‌های مختلف خشک شدن درخت گردو را بررسی نمایند؟ چه موادی باعث خشک شدن درخت گردو می‌شود؟ پاسخ به این سوالات موجب می‌شود که باغداران با احتیاط بیشتری، از درختان مراقبت نمایند.

خشک شدن درخت ممکن است به دلایل متعددی اتفاق بیفتد. گاهی اوقات وجود برخی از مواد از جمله آلودگی بیش از حد هوا ممکن است موجب این اتفاق ناگوار گردد. گاهی اوقات نیز ممکن است به علت عدم رسیدگی صحیح و یا کاشت درخت در محیط نامناسب نهال گردو خشک شوند.

افزودن نمک برای افزایش باردهی؛ مسومیت و خشک شدن درخت گردو

یک باور غلط در بین برخی از باغداران وجود دارد که افزودن نمک به پای درختان باعث افزایش باردهی درختان می‌گردد. اما طبق تحقیقات علمی صورت گرفته و بر اساس تجریبات باغداران حرفه‌ای، افزودن نمک به پای درخت گردو نه تنها تاثیر مثبتی در افزایش باردهی گردو ندارد، بلکه موجب آسیب زدن به آن می‌شود.

نمک دارای عناصر سدیم و کلر است. افزودن این ماده به خاک، موجب می‌شود که میزان تعادل این مواد درخاک به هم بریزد. به دلیل حساسیت بالای درخت گردو به این مواد، افزایش میزان آن ممکن است، موجب کاهش باردهی و همچنین کاهش رشد نهال گردد. همچنین نمک موجب افت کیفیت محصولات نیز می‌شود.

ایجاد اختلال در تعادل خاک، باعث می‌شود که میزان عناصری چون مس، آهن، گوگرد و نیتروژن در خاک کاهش یابد. کمبود این مواد موجب خشک شدن درختان گردو می‌شود. همچنین نمک رطوبت خاک را جذب می‌کند. به دلیل ایجاد اسمزیته، آب از ریشه خارج شده  و رطوبت نمی‌تواند توسط درخت جذب شود. به این ترتیب برگ‌ها به مرور خشک می‌شوند و در نهایت ممکن است موجب خشک شدن درخت گردو شود.

افزایش غلظت عنصر بر؛ یکی از موادی که باعث خشک شدن درخت گردو می‌شود.

یکی از موادی که افزایش غلظت آن در خاک ممکن است موجب خشک شدن درخت گردو شود، عنصر بر است. افزایش غلظت این عنصر در خاک، باعث ایجاد حاشیه‌های سیاه و یا نقطه‌های قهوه ای بر روی برگ درختان می‌شود.

بهتر است قبل از کاشت نهال در زمین مورد نظر، نمونه برداری از خاک و آزمایش آن در مراکز مربوطه انجام گیرد. در صورتی که میزان عنصر بر در خاک بیش از میزان استاندارد بود، اقدامات لازم در این مورد انجام گیرد. در صورتی که درختان از قبل در این خاک کاشته شده است، باید برای آبیاری نهال از آب شیرین و یا آبی با غلظت بر پایین استفاده گردد.

برخی از عناصر دیگر مانند فسفر و پتاسیم نیز ممکن است در خشک شدن برگ درختان گردو، تاثیر داشته باشند.

افزودن نمک برای افزایش باردهی؛ مسومیت و خشک شدن درخت گردو

یک باور غلط در بین برخی از باغداران وجود دارد که افزودن نمک به پای درختان باعث افزایش باردهی درختان می‌گردد. اما طبق تحقیقات علمی صورت گرفته و بر اساس تجریبات باغداران حرفه‌ای، افزودن نمک به پای درخت گردو نه تنها تاثیر مثبتی در افزایش باردهی گردو ندارد، بلکه موجب آسیب زدن به آن می‌شود.

نمک دارای عناصر سدیم و کلر است. افزودن این ماده به خاک، موجب می‌شود که میزان تعادل این مواد درخاک به هم بریزد. به دلیل حساسیت بالای درخت گردو به این مواد، افزایش میزان آن ممکن است، موجب کاهش باردهی و همچنین کاهش رشد نهال گردد. همچنین نمک موجب افت کیفیت محصولات نیز می‌شود.

ایجاد اختلال در تعادل خاک، باعث می‌شود که میزان عناصری چون مس، آهن، گوگرد و نیتروژن در خاک کاهش یابد. کمبود این مواد موجب خشک شدن درختان گردو می‌شود. همچنین نمک رطوبت خاک را جذب می‌کند. به دلیل ایجاد اسمزیته، آب از ریشه خارج شده  و رطوبت نمی‌تواند توسط درخت جذب شود. به این ترتیب برگ‌ها به مرور خشک می‌شوند و در نهایت ممکن است موجب خشک شدن درخت گردو شود.

افزایش غلظت عنصر بر؛ یکی از موادی که باعث خشک شدن درخت گردو می‌شود.

یکی از موادی که افزایش غلظت آن در خاک ممکن است موجب خشک شدن درخت گردو شود، عنصر بر است. افزایش غلظت این عنصر در خاک، باعث ایجاد حاشیه‌های سیاه و یا نقطه‌های قهوه ای بر روی برگ درختان می‌شود.

بهتر است قبل از کاشت نهال در زمین مورد نظر، نمونه برداری از خاک و آزمایش آن در مراکز مربوطه انجام گیرد. در صورتی که میزان عنصر بر در خاک بیش از میزان استاندارد بود، اقدامات لازم در این مورد انجام گیرد. در صورتی که درختان از قبل در این خاک کاشته شده است، باید برای آبیاری نهال از آب شیرین و یا آبی با غلظت بر پایین استفاده گردد. خرید نهال گردو این نژاد، با توجه با مقدار باردهی فوق العاده ی آن در دسته مناسب و اقتصادی قرار می گیرد.

برخی از عناصر دیگر مانند فسفر و پتاسیم نیز ممکن است در خشک شدن برگ درختان گردو، تاثیر داشته باشند.