عمومیکسب و کار ایرانی

چرا تنهایی برای انسان احساس ناخوشایندی است

اگر احساس تنهایی می کنید باید بدانید که با تنهایی متفاوت است.

تنهایی یک احساس ناخوشایند انزوا و تنهایی است، حتی زمانی که فرد در جمع دیگران باشد.

تجربه تنهایی یک تجربه جهانی است و در همه فرهنگ ها اتفاق می افتد. ممکن است ریشه در ژنتیک ما داشته باشد. اما در نهایت، نتیجه ترکیبی از عوامل است، از ژنتیک گرفته تا انتخاب های شخصی.

تکامل و تنهایی

حتی احساسات منفی نیز می تواند برای افراد اعتیادآور باشد. این احساسات می توانند چراغ هایی برای هدایت ما به سمتی باشند که در نهایت به نفع ما باشد.

ترس باعث می شود از خطر فرار کنیم. خشم امروزه باعث می شود به دشمنان خود حمله کنیم. و اضطراب باعث می شود ما بیشتر تلاش کنیم.

و… تنهایی باعث می شود که ما بخواهیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، باعث می شود در درون خودمان عمیق تر شویم. باعث می شود به دیگران نزدیک شویم. تنهایی حالتی غیر مفید است که طبیعت از آن برای یادآوری نیاز و تمایل به تماس با همنوعان خود استفاده می کند.

ژنتیک

محققان دانشگاه شیکاگو به همراه محققان دانشگاه هلند به ارتباط ژنتیکی با تاثیر زندگی تنهایی پی برده اند. مطالعه ای توسط News.Uchicago.edu نشان می دهد که برخی از افراد توانایی و تمایل ذاتی به تنهایی دارند.

برخی از صفات ذکر شده در این تحقیق به عنوان داشتن این گرایش عبارتند از: عزت نفس پایین، خلق و خوی پایین، اضطراب، عصبانیت و جامعه پذیری کمتر.

در این مطالعه 35 درصد از مردان و 50 درصد از زنان بسیار تنها بودند.

لازم به ذکر است که این مطالعه در هلند انجام شده است. در فرهنگی که مردم در مقایسه با بسیاری از فرهنگ های دیگر احساس تنهایی می کنند!

فرهنگی

فرهنگ ها و ملت ها در مورد تنهایی متفاوت هستند. مانند حضور یا حضور شبکه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی.

برخی از جوامع دارای ساختارهای اجتماعی هستند که افراد را به تعامل و تعامل با دیگران تشویق می کند.

در جوامع دموکراتیک مانند دانمارک و هلند، مردم از یکپارچگی اجتماعی بیشتری برخوردار هستند و انزوای کمتری را تجربه می کنند.

اما در جامعه ای مانند ایالات متحده که بر کار مداوم و تلاش بیشتر، تحرک، استقلال و فردیت تأکید دارد، می تواند احساس ناخواسته ای از انزوای اجتماعی و تنهایی ایجاد کند.

شخصیت و گسترش تجربه تنهایی

تحقیقات روانپزشکی سابقه کشف ویژگی های شخصیتی و گسترش تجربه تنهایی را دارد.

افراد تنها بیشتر بر روی سوابق و خاطرات زندگی خود تمرکز می کنند، آنها از دست دادن، آسیب، ضربه، سیستم حمایتی ناکافی، خشونت، انتقاد و منفی در زندگی دارند.

افراد تنها اغلب نسبت به موقعیت ها بی علاقه و ناراحت هستند. آنها اغلب با خودشان در تعارض هستند و خجالتی و محتاط هستند. این رفتارها می تواند منجر به کناره گیری از دیگران و احساس انزوا شود.

حلش کن

اگرچه به نظر می رسد که تنهایی نتیجه عوامل بیرونی خارج از کنترل شخصی ما باشد، اما راه هایی برای کاهش احساس تنهایی و  از طریق بهبود روابط اجتماعی و افزایش رفاه و شادی افراد وجود دارد. در این مقاله با فواید رژیم فستینگ آشنا شدیم.

افرادی که احساس تنهایی می‌کنند باید ناامیدی، ناامیدی و منفی‌گرایی را کنار بگذارند و فرصت‌های اجتماعی متعددی را که در اطراف خود هستند شناسایی و درک کنند.