فرهنگ و هنر

از این تابلو نقاشی چه می‌دانید؟

استاد امپرسیونیسم ، کلود مونه ، علاقه زیادی به ایجاد نقاشی در قالب مجموعه های مختلف داشت و “چمن خشک” یکی از این مجموعه ها بود.

به گزارش گیلونا ، 15 نقاشی با عنوان “چمن خشک” توسط مونه در زمان های مختلف روز و در فصول مختلف خلق شده و در سال 1891 در گالری دیوراند-روئل به نمایش گذاشته شد.

در مجموع ، “اسکار کلود مونه” 25 نقاشی با این موضوع خلق کرد. در این مقاله ما یکی از معروف ترین نقاشی های مجموعه “انبوه چمن خشک” را ارائه می دهیم. “تاج چمن خشک” متعلق به سال 1890 است.

“تاج چمن خشک” متعلق به سال 1890 است

این نقاشی که مدت ها در مجموعه های خصوصی برگزار می شد ، در حراج Sotheby’s در سال 2019 به قیمت 110.7 میلیون دلار فروخته شد و رکوردی از کار مونه به ثبت رساند.

سال 1890 مرحله مهمی در زندگی کلود مونه بود. امسال 50 ساله شد و برای اولین بار ملکی خرید. البته این خانه و باغ معروف روستای Giurney در فرانسه بود.

در واقع ، دسته های چمن خشک در محوطه اطراف خانه وی مونه را به ایجاد این مجموعه نقاشی الهام کرد.

در آن زمان ، در یکی از روستاهای فرانسه ، ماشین خرمن کوبی وجود نداشت و منتظر رسیدن یکی از این ماشین ها به روستاها بود که گاهی ماه ها طول می کشید ، بنابراین ارتفاع این شمع ها به بیش از 3 متر و گاهی 6 متر می رسید و نحوه تعمیر آنها . از نظر منطقه متفاوت بود.

تاجهای کمرنگ و طلایی که در نقاشیهای مونه دیده می شود ، ظاهراً تاجی است که اغلب در منطقه نورماندی جمع آوری شده است. تاج های استوانه ای که توسط گنبدها چیده می شوند.

مناظر بی نظیر ، ترکیب پرانرژی این تابلو و نور فریبنده این تابلو ، آن را به یک اثر جذاب تبدیل کرده است.

انتهای پیام