فرهنگ و هنر

اقای میرزاده چک کنید//ویرانی خانه‌های محله «دباغان» قزوین برای احداث پارک

منطقه تاریخی و باستانی “دباغان” نزدیک امامزاده حسین (ع) قزوین که قبلاً به منطقه “قدیمی” شهرت داشت ، در سال 1992 به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی در جنوب قزوین تخریب شد که در دهه 70. محله را به ویرانه ای تبدیل کرد که امروزه در آن اثری از هویت اجتماعی وجود ندارد و برعکس ، مخفیگاهی برای معتادان به مواد مخدر شده است. این ناحیه با سابقه حداقل 1300 سال در تاریخ شهرسازی قزوین ، نقش تعیین کننده ای در هویت تاریخی و پیشینه فرهنگی قزوین داشته است ، اما با اجرای طرح سازماندهی ولسوالی دباغان ، بومیان مجبور به اجاره در حومه شهر و سایر نقاط قزوین.

اکنون و پس از این دوره ؛ مقامات قصد دارند سرزندگی را به محله بازگردانند ، بنابراین سازمان پارکها و فضاهای سبز شهرداری قزوین در این محله پارکی ایجاد کرده است ، اما مشخص نیست که چگونه این طرح حتی پس از حدود 30 سال می تواند اصالت و هویت را بازیابی کند. به خرابه های بقیه بقایای دباغی های قدیمی قزوین را برگردانید؟ اقدامی که مسئولان شهری تجربه خود را در بافت تاریخی یزد و همچنین در بافت تاریخی تهران در محله “عودلاجان” داشته اند و تنها نتیجه ای که تاکنون بدست آورده تبدیل زمین باقی مانده از بناهای تاریخی به پارکینگ است. !