فرهنگ و هنر

انتشار «آموزش عالی در ۲۰۲۴»

کتاب «آموزش عالی در سال 2024؛ رویکردی جامع» نوشته برت واندر جوان با ترجمه مجتبی شریعتی نیاسر با همکاری مرتضی ثقفی یزدی منتشر شد.

به گزارش گیلونا، در بخشی از پیشگفتار نویسنده آمده است: دانشگاه یکی از قدیمی ترین مؤسسات جهان است و پس از گذشت هشتصد سال هنوز از بسیاری از مؤسسات دیگر جلوتر است. به نظر می رسد دانشگاه همچنان در حال رونق است، اما نگرانی ها و انتقاداتی نیز از هر سو وجود دارد. از بیرون دانشگاه، حجم برنامه های درسی، کارایی ضعیف پژوهش، عدم همکاری با صنعت و عدم توجه دانشگاه به نیازها و مشکلات جامعه مورد انتقاد است.

از درون دانشگاه صدای معلمان و دانشجویان بلند است و از مدیرانی که دانشگاه را به کارخانه تبدیل کرده اند انتقاد می کنند.

در کنار این انتقادات به شرایط کنونی، چالش هایی نیز برای شرایط آینده پیش بینی شده است. و فناوری اطلاعات عامل تحولات سریع آموزش و پژوهش است. به نظر می‌رسد که تدریس دانشگاهی در سراسر جهان به تدریج خصوصی می‌شود و دولت‌ها از حمایت مالی خود برای تحقیقات صرف‌نظر می‌کنند. بازار کار دستخوش تغییرات اساسی می شود و در نتیجه آموزش نیز دستخوش دگرگونی می شود. علاوه بر این، به دلیل رشد جمعیت، جهان با مشکلاتی مانند توزیع ناعادلانه غذا، انرژی، آب و مواد خام مواجه است.

حال دانشگاه چگونه باید به این مشکلات رسیدگی کند و آینده را رقم بزند؟ فشارها و فرصت ها در 25 سال آینده چه جهتی خواهند داشت؟ به عبارت دیگر، دانشگاه چگونه می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ به طور کلی، ما به دنبال پاسخ برای این سوالات هستیم. به همین دلیل این کتاب به جای پرداختن به مطالعه نظری، ابهامات و مشکلات را مورد بررسی قرار داده و راه حل هایی برای حل آنها پیدا می کند.

همچنین در این کتاب وضعیت آموزشی در اروپا از یک سو و آمریکای شمالی و آسیا از سوی دیگر تا حدودی مقایسه شده است. و سایر کشورها و مناطق جهان در نظر گرفته نمی شوند. زیرا مقایسه این سه قاره به اندازه کافی پیچیده است.

این کتاب در سه بخش و 21 فصل تنظیم شده است که بخش اول آن بیشتر توصیفی است، اما دو بخش دیگر جنبه مفهومی دارد. در بخش اول سعی شده است منشاء مشکلاتی که دانشگاه با آن مواجه است شناسایی شود. این مشکلات در قاره های مختلف متفاوت است، بدیهی است که شباهت هایی با هم دارند. بنابراین، اگر بتوانیم به عقب برگردیم و منبع مشکلات را پیدا کنیم، بسیار مفید خواهد بود. علاوه بر این، با تجزیه و تحلیل مشکلات، راه حل ها اغلب شناسایی می شوند.

کتاب ۱۹۸ صفحه «آموزش عالی در سال ۲۰۲۴» با شمارگان هزار نسخه و بهای ۱۰۰ هزار تومان توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران منتشر شد.

انتهای پیام