فرهنگ و هنر

انتشار مجموعه نمایشنامه‌ای از سیروس همتی

مجموعه کمدی “هفت کوتوله و تمساح” نوشته سیروس همتی منتشر شد.

به گزارش گیلونا ، این مجموعه که شامل هشت نمایشنامه کوتاه این بازیگر ، نویسنده و کارگردان تئاتر است در 128 صفحه توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.

ناشر در مقدمه این کتاب تصریح می کند: همتی در مقدمه این کتاب اظهار داشت که اختصار چنین متونی ابزاری برای ایجاد حداکثر لذت در بین مردم است. در عین حال ، او این واقعیت را در نظر گرفت که در نوشتن این متون تمام قوانین و اصول حرفه ای نوشتن آثار نمایشی در نظر گرفته شده است ، و شاید حتی نوشتن این متون در نوشتن داستان کوتاه دشوار و دقیق باشد ، اگرچه بسیاری از آنها کوتاه هستند متن هایی که از ساختار ترکیبی فعلی این متون پیروی نمی کنند و در عین حال متون نمایشی کوتاه محسوب می شوند.

همتی در نمایشنامه های خود در این کتاب در درجه اول به دنبال تجزیه و تحلیل مشکلات اجتماعی پیرامون خود است. وقتی این تجزیه و تحلیل در زمینه یک تاریخ در جغرافیای ایران انجام شود ، مشکلات و آسیب های اجتماعی در روابط اجتماعی و زیستی ایران مورد توجه وی قرار می گیرد و وقتی تاریخ در جغرافیایی خارج از ایران ساخته می شود ، بیشتر اندیشه به آنها توجه می کند و سعی می کند نوعی نقد انتقادی و جریان از این منظر را انجام دهد.

سیروس همتی تا کنون آثاری با عنوان “پناه رویایی” ، “مادربزرگ کاراته” ، “Trudest Trustest” ، “Gol Sar” ، “Moza Moza” ، “ریحانه” و “الهه” را منتشر کرده است.

انتهای پیام