فرهنگ و هنر

برپایی نمایشگاه «قانون اساسی» در ساختمان آرشیو ملّی ایران

در 21 آذرماه «روز قانون اساسی» معاونت اسناد ملی نمایشگاهی با عنوان «تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به منظور آشنایی پژوهشگران با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روند تدوین پیش‌نویس برگزار کرد. و همین را بررسی کرد.» او انجام داد.

در این نمایشگاه که به همت معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، 20 عنوان سند در قالب 36 صفحه در ساختمان سازمان اسناد ملی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

از جمله اسناد به نمایش درآمده در این نمایشگاه می توان به قانون اساسی تدوین شده در سال 1358، اعلام همه پرسی قانون اساسی در سال 1358، فهرست هزینه های همه پرسی قانون اساسی در نطنز، نمونه تعرفه های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آیت الله کمره ای در سال 1368 پیشنهاداتی را در خصوص برخی مواد و تبصره های سال 1368 به محمدی گیلانی -عضو شورای بازنگری قانون اساسی- بیان کرد.

این نمایشگاه از 22 آذرماه به مدت یک هفته در ساختمان اسناد ملی ایران پذیرای همکاران و پژوهشگران است. این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

55247