فرهنگ و هنر

بسیاری از آثار هنری، تاریخ انقضا ندارند و می توانند مروج مهدویت باشند

گیلونا/ قم برگزیده از دل دومین دوره جشنواره مهدویت بابیان اینکه آثار هنری به دلیل تاثیرگذاری بیشتر بر عموم مردم می توانند نقش مهمی در انتقال و گسترش مفهوم انتظار و مهدویت داشته باشند: بسیاری از آثار هنری تاریخ انقضا ندارند و می تواند در اعصار مختلف گسترش یابد فرهنگ مهدوی باشد.

قاسم بای، برگزیده بخش قلب دومین دوره جشنواره مهدویت در گفت وگو با گیلونا، اظهار کرد: من کارشناس ارشد ادبیات فارسی هستم و در شعر ساحل نام دارم و در زمینه ادبیات، به ویژه شعر، بیش از 25 سال است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع انتظار یکی از موضوعاتی است که به آن توجه ویژه ای داشته ام، گفت: به لطف خدا موفق به کسب بیش از یکصد مقام اول در جشنواره های ادبی کشور شده ام.

وی گفت: مسئله انتظار یکی از مهم ترین رسالت های یک مسلمان است، من نیز سعی کرده ام این اصل را نادیده نگیرم و با آوردن این معضل در عرصه شعر و نثر ادبی، قدمی کوچک در این راه بردارم. “

این فعال فرهنگی ادامه داد: هنر معیارها و قوانینی برای پذیرش و تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب و انتقال بهتر پیام دارد، حوزه شعر یکی است، مثلاً زبان، تخیل و ظاهر متفاوت می تواند اثر را برجسته تر کند و البته مخاطبان بیشتری دارند؛ البته آنچه در اینجا حائز اهمیت است، درک واقعی مسئله مهم «انتظار» است که نباید از آن غافل شد.

وی با بیان اینکه آثار هنری به دلیل تأثیرگذاری بیشتر در جامعه می توانند نقش مهمی در انتقال و اشاعه مفهوم انتظار و مهدویت داشته باشند، تصریح کرد: بسیاری از آثار هنری تاریخ انقضا ندارند و می توانند فرهنگ مهدوی را در بسیاری از ادوار گسترش دهند. به عنوان مثال، شعری که صدها سال پیش سروده شده است، امروز نیز مطرح است.

بای در خصوص حمایت از فعالیت های مهدوی برای جهت دهی آثار گفت: حمایت ها و فعالیت هایی در جامعه وجود دارد اما کافی نیست و با توجه به اهمیت مهدویت و حمایت هنرمندان این عرصه باید بیش از گذشته باشد. ” فعال هستند، نشر اشعار شاعران، برگزاری جشنواره ها، نشست های متعدد و… باید افزایش یابد.

برگزیده بخش قلب دومین دوره جشنواره مهدویت در رابطه با جشنواره مهدویت گفت: جشنواره مهدویت یکی از بهترین جشنواره هایی است که امیدوارم سال ها ادامه داشته باشد و برای ارسال آثار بیشتر به جشنواره اطلاع رسانی شود. باید به خوبی ارائه شود

وی با بیان اینکه با برگزاری صحیح، انگیزه شرکت در دوره های بعدی در شرکت کنندگان و برگزیدگان تقویت می شود، یادآور شد: برای دستیابی به هدف اصلی که خلق آثار هنری مطلوب است، دبیرخانه جشنواره ادامه یابد. ارتباط او با شاعران و ارائه توضیح بهتری از بحث مورد انتظار است.

انتهای پیام/