فرهنگ و هنر

تغییرات دمایی سیاره مشتری از شمال به جنوب پیوند معکوس دارد

کشف جدید دانشمندان؛

محققان دریافتند که با گرم شدن دما در عرض های جغرافیایی خاصی در نیمکره شمالی مشتری، هوا در همان عرض جغرافیایی در نیمکره جنوبی مشتری سرد می شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مشتری این سیاره پنجمین و بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی است که به دلیل ویژگی های شگفت انگیزش مانند لکه قرمز بزرگ و قمرهای یخی مرموز شناخته شده است. این سیاره با نام های دیگری مانند برگس، هرمز یا مشتری شناخته می شود. مشتری نقش مهمی در تکامل تاریخ منظومه شمسی داشته است و زمین تا حدودی مدیون بقای آن است. این سیاره مخلوطی از هیدروژن و هلیوم است و به دلیل سرعت چرخش زیاد، شکل آن کاملاً کروی نیست.

جو بیرونی سیاره مشتری به چند باند با عرض های جغرافیایی مختلف تقسیم می شود که در نقاط تلاقی این نوارهای جوی طوفان ها و جریان های گردابی به وجود می آیند. مشتری دارای حلقه های ضعیف و یک مگنتوسفر قوی است. مشتری که به عنوان پادشاه سیارات نیز شناخته می شود، دارای 79 قمر تایید شده است. جرم مشتری بیش از دو برابر جرم تمام سیارات منظومه شمسی است. این غول گازی می تواند میزبان 1300 سیاره باشد. این سیاره گازی نیز 318 برابر سنگین تر از زمین است. در قطر مشتری می توان 11 سیاره قرار داد.

سنجش از دور تغییرات آب و هوایی در مشتری

انحراف محوری مشتری 3 درجه است. فصول روی زمین به دلیل انحراف 23 درجه ای محور زمین از خط عمود بر صفحه مداری تغییر می کند. این انحراف باعث می شود که خورشید در فصول مختلف در نقاط مختلف زمین تابش متفاوتی داشته باشد. با این حال، در سیاره مشتری، هیچ تفاوت قابل توجهی در تابش خورشیدی در طول یک چرخش کامل به دور ستاره منظومه شمسی وجود ندارد. با این حال؛ محققان پدیده دیگری را کشف کرده اند که باعث تغییرات دما در نقاط مختلف این سیاره می شود.

** همبستگی معکوس تغییرات جوی سیاره مشتری

دانشمندان معتقدند دلیل این نوسانات دما به دلیل پدیده ای به نام اتصال از راه دور است. این پدیده به تغییراتی در سیستم جوی یک سیاره اشاره دارد که به طور همزمان در قسمت های مختلف جو رخ می دهد و ظاهراً ارتباطی با یکدیگر ندارند. محققان دریافتند که با افزایش دما در عرض های جغرافیایی خاصی در نیمکره شمالی غول گازی، هوا در همان عرض جغرافیایی در نیمکره جنوبی سرد می شود. این پدیده مشابه پدیده روی زمین است که باعث می شود الگوهای آب و هوا و آب و هوا در یک منطقه تأثیر شگرفی بر آب و هوای منطقه دیگر داشته باشد و الگوهای مختلف در فاصله ای از جو در ارتباط هستند. اندازه‌گیری‌های دانشمندان همچنین نشان داد که با افزایش دما در استراتوسفر یا لایه بالایی جو، شاهد کاهش دما در تروپوسفر، پایین‌ترین لایه جو هستیم.

انتهای پیام/110/

انتهای پیام/