فرهنگ و هنر

توزیع و ابلاغ اعتبارات استانی مربوط توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

توزیع و اطلاع رسانی اعتبارات استانی مرتبط توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی پیشکسوتان

در اجرای نهادینه سازی اعتبارات موضوع بند “ب” تبصره 16 قانون مالی 1400 و در اجرای بند “ج” ماده 89 برنامه تنظیم قانون ششم ، اعتبارات استانی نسبی توزیع و افشای صندوق برای اشتغال و کارآفرینی جانبازان.

به گزارش گیلونا ، در مرحله اول اجرای بند “ب” تبصره 16 قانون برنامه 1400 و به منظور انطباق با بند “ج” هنر. قانون بودجه که معادل 10 تریلیون ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه هفت سال بازپرداخت به جامعه ایثارگری ، دو تریلیون ریال به بانک کشاورزی ، دو هزار میلیارد ریال به بانک مسکن و 500 است. میلیاردها ریال در سوئیس پست (در مجموع 4500 میلیارد ریال) به شعب استانی صالح اختصاص یافت. بانک ها قرار داده شده اند.
با توجه به نشانه ها و ضوابط اعلام شده از سوی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ، با تأسیس دفاتر عمومی بنیاد امور ایثارگران و ایثارگران استان ها ، این مبالغ به متقاضیان و ذینفعان این ایام پرداخت می شود. از طریق بانکهای عامل
لازم به ذکر است که اقدامات لازم برای تخصیص اعتبارات باقیمانده از طریق سایر بانکهای عامل در حال اتخاذ است.
گفتنی است علاوه بر تلاش های انجام شده توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی پیشکسوتان و معاونان توسعه مدیریت ، منابع و امور حقوقی و امور مجلس بنیاد امور ایثارگران و ایثارگران برای جذب این منابع ، پشتیبانی استراتژیک آقای سعید اوحدی ، معاون رئیس جمهور ، رئیس جمهور و رئیس جمهور هیئت مدیره صندوق فوق نیز در این مسیر بسیار مثمر ثمر بوده است.
انتهای پیام