فرهنگ و هنر

خرابکاری تاریخی در استرالیا

خرابکاران یک اثر هنری 30000 ساله را در یک مکان مقدس واقع در ایالت استرالیای جنوبی نابود کردند. کارشناسان این تخریب را ضایعه ای بزرگ و غم انگیز توصیف کرده و از عدم حفاظت از این محوطه باستانی انتقاد کرده اند.

خرابکاران وارد غار کونالدا شدند و جملاتی بر دیوار این مکان باستانی حک کردند.

به گفته مقامات استرالیایی، خرابکاران برای ورود به این غار در زیر ورودی سوراخی حفر کردند و بخشی از این منطقه را به طور کامل تخریب کردند.

دکتر “والش”، باستان شناس متخصص در محوطه های باستانی متعلق به بومیان استرالیا، آثار هنری این غار را “در استرالیا منحصر به فرد” دانست و تاکید کرد: آثار هنری تاریخی موجود در این غار به دلیل کمیاب بودن، یک میراث ملی است.

به گفته کارشناسان، سطح غار بسیار نرم است و برداشتن نوشته های خرابکارانه بدون از بین بردن آثار هنری زیرین غیرممکن است.

دکتر کلر بازول، رئیس کمیسیون حفاظت از فدراسیون غارشناسی استرالیا، در مصاحبه با گاردین گفت که دولت استرالیا باید برای حفاظت از این مکان ها اقدام کند، در غیر این صورت قدیمی ترین آثار هنری از دست خواهند رفت.