فرهنگ و هنر

داستان زندگی میرزا علی اکبر صابر منتشر شد

کتاب «میرزا علی اکبر صابر؛ داستان زندگی» توسط آیدین فرنگی منتشر شد.

به گزارش گیلونا، این کتاب در 102 صفحه و با قیمت 50 هزار تومان در بازار کتاب به فروش رسید.

در مقدمه کتاب می خوانیم: کتاب «میرزا علی اکبر صابر؛ تاریخ زندگی» به شرح داستان زندگی میرزا علی اکبر صابر شاعر نامدار قفقاز جنوبی در دهه اول قرن بیستم می پردازد.

علی اکبر طاهرزاده ملقب به صابر و معروف به میرزا علی اکبر صابر. او یکی از مبتکران تحول ادبی در شعر ترکی قفقاز جنوبی است. مجموعه اشعار او «هوپوپنام» پس از مرگ شاعر گردآوری شد.

صابر اشعار اصلی خود را از اوایل 1906 تا اواخر 1910 سرود و در سال 1911 درگذشت. توجه او به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمان خود باعث شهرت او شد، اما سختی های بسیاری را متحمل شد. توجه او به وقایع انقلاب مشروطیت ایران، او را در همان زمان در میان ایرانیان نامی آشنا ساخت. کتاب میرزا علی اکبر صابر; داستان زندگی بر اساس روش های دایره المعارفی نوشته شده و داستان زندگی صابر را بر اساس منابع اولیه و تحقیقات پیشرفته و اخیر بیان می کند.

همچنین نویسنده در مقدمه کتاب آورده است:

این کتاب داستان زندگی میرزا علی اکبر صابر شاعر سرشناس طنز است. او با سرودن چندین شعر در نیمه دوم دهه اول قرن بیستم توانست جایگاه ویژه ای در تاریخ ادبیات ترکیه پیدا کند. صابر شعرهای اصلی خود را به نام هوفوپنامه از سال 1906 تا پایان 1910 در طول پنج سال سروده است. او را می توان «شاعر روزنامه نگار» تعریف کرد. او بیشتر اشعار خود را با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن زمان سروده و بلافاصله در مطبوعات ترکی زبان تفلیس و باکو منتشر کرد. صابر در اواسط سال 1911 قبل از رسیدن به پنجاهمین سال زندگی خود درگذشت. این کتاب بر اساس رهنمودهای دایره المعارفی، با تکیه بر منابع دست اول و تحقیقات پیشرفته و اخیر نوشته شده است.

در میان اهل ادب معروف است که سید اشرف الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال)، شاعر، روزنامه نگار و طنزپرداز ایرانی، در آثار خود از میرزا علی اکبر صابر بسیار تأثیر پذیرفته و حتی از او وام گرفته است.

انتهای پیام