فرهنگ و هنر

درگذشت میترا گلچین بر اثر کرونا

میترا گلچین ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ، بر اثر بیماری عروق کرونا ویروس قلب درگذشت.

به گزارش گیلونا ، بهادر باقری ، معاون زبان فارسی و ایران شناسی دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور در وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ، موارد زیر را نوشت: دانشیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران از پارک دانش و فرهنگ.

تسلیت به خانواده ، همکاران و دانش آموزان داغدار.

“تا کی باید شاهد از دست دادن عزیزان خود باشیم؟”

میترا گلچین ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ، دارای مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. مقالات منتشر شده وی شامل “روایت عشق مجنون در نظام نظامی و امیر خسرو دهلوی” ، “انواع دیدگاه ها در شعر حماسی (ترجمه مقاله موریس بورا در کتاب تکدرخت ؛ مقاله های جشنواره محمدعلی اسلامی ندوشن)” و “مکان” است. صورت و معنا در قلمرو زبان “، مولوی تأکید کرد.

انتهای پیام