فرهنگ و هنر

در زندگی نامه جواهریان و احسان کرمی ، رامبد جوان ناگهان شوخی می کند!

در سایت نگار جواهریان و احسان کرمی ، نگار جواهریان ، احسان کرمی ، رامبد جوان

دیشب احسان کرمی مجری پیشین تلویزیون در اینستاگرام با نگا جواهریان تماس گرفت. نکته جالب در مورد این پخش زنده شخصیت مخفی لامبود جوان است.

در زندگی نامه جواهریان و احسان کرمی ، رامبد جوان ناگهان شوخی می کند!دیشب احسان کرمی مجری پیشین تلویزیون در اینستاگرام با نگا جواهریان تماس گرفت. نکته جالب در مورد این پخش زنده شخصیت مخفی لامباد جوان است.