فرهنگ و هنر

دست بردن در آثار ملی ممنوع!

مجتبی مینوی (نویسنده، مصحح، مورخ و مترجم فقید) گفت: هیچکس حق ندارد در آثار ملی کنجکاوی ما دخالت کند و آن را به دلخواه خود بگیرد.

به گزارش گیلونا، در روزهای اخیر بحث جعلی های منسوب به «شاهنامه» فردوسی در گوشه ای از فضای مجازی داغ شده است. ابیاتی که گاه در کتاب های فارسی زبان آموزان نیز آمده است.

صفحه ای به نام محمدرضا شفیعی کدکنی که در روزهای اخیر به معرفی این ابیات دروغین و انتشار فهرستی از شاهنامه های معتبر پرداخته است، نقل قولی از مجتبی مینوی را به یاد می آورد که به شرح زیر است:

زنده یاد استاد مجتبی مینوی:

[در ضمن گفتگو با محمدرضا شفیعی کدکنی و نجف دریابندری]

می خواهیم بدانیم فردوسی چه گفته است. مثلاً می‌خواهم بدانم خود شفیعی کدکنی چه گفته و نمی‌خواهم یکی از شعرهایش در جایی منتشر شود، افراد دیگری در آن دخل و تصرف کرده‌اند و آن را اصلاح کرده‌اند.
منظور من این است که:

انسان ها اعضای یکدیگرند
که من گوهری در خلقت هستم

چون سعدی گفته و از منبعی گفته است.
اگر یک پدر سوخته احمق این شعر را عوض کند و بگوید:

“انسان اعضای یک بدن هستند”

این حماقت است.

هیچکس حق ندارد در کار ملی ما دخالت کند، دسیسه کند و آن را هر طور که می خواهد بگیرد. پس شرط وام به چه معناست؟ پس اصالت یعنی چه؟

هرکسی که می خواهد در این زمینه فعالیت کند باید اصول تحقیق را بداند.

همین امروز رزرو کنید
گفتگو با استاد مجتبی مینوی، پاییز 1352
مصاحبه کنندگان: محمدرضا شفیعی کدکنی، نجف دریابندری

انتهای پیام/