فرهنگ و هنر

دو راهکار قاضی‌زاده برای حل مشکل حق پخش مسابقات ورزشی در تلویزیون

دبیر هیأت نظارت سازمان صدا و سیما با انتقاد از حل نشدن موضوع حق پخش مسابقات ورزشی وزارت ورزش و جوانان و صدا و سیما، اظهار داشت: طرفین روی این موضوع کار نکرده اند و متعاقباً اتفاقات ناشی از همین کم کاری است.

احسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با گیلونا، در واکنش به راه اندازی شبکه ماهواره ای باشگاه استقلال و مشکلات پیش آمده در خصوص حق پخش مسابقات ورزشی از تلویزیون، اظهار کرد: وزارت ورزش باید در این زمینه ورود کند. چرا که برنامه ششم تکلیف روشنی برای صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان است که این دو نهاد باید قانون را اجرا کنند. وقتی این اتفاقات نمی افتد، هرکس برای خودش عمل می کند.

وی افزود: هرکس در راستای حق پخش تلویزیونی برای خود کاری انجام دهد به آشوب کشیده می شود و وزارت ورزش و صدا و سیما متضرر می شود.

وی با بیان اینکه حق پخش تلویزیونی به عنوان یک تکلیف در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، گفت: پنج سال اجرای برنامه ششم به پایان رسیده و وزارت ورزش و صدا و سیما باید در بحث حق پخش به جمع بندی می رسید. جلساتی هم برگزار کردیم، اما متأسفانه طرفین کاری نکردند و به نوعی هر کدام می خواستند کار خود را انجام دهند. وقتی هر حزبی کار خودش را می کند، چنین اتفاقاتی هم رخ می دهد که ناشی از کم کاری تلویزیون و وزارت ورزش است.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه وضعیت حق پخش مسابقات ورزشی از تلویزیون مشخص شود، اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه ششم، وزارت ورزش و صدا و سیما باید لایحه مشترک تنظیم حق پخش تلویزیونی را ارائه کند. و آیین نامه آن به تصویب دولت برسد. وقتی این اتفاقات نمی افتد، مجلس مجبور به قانون گذاری می شود. ما در هیچ موضوعی وارد قانون گذاری نمی شویم مگر در مواردی که قانون برای تدوین آیین نامه وظایفی را تعیین کرده اما به آنها عمل نمی کند. این نقص و ضعف منجر به دخالت مجلس می شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر بحث حق پخش هنوز حل نشده دو راه داریم یا تکلیف این موضوع و نحوه اجرای آن را در بودجه سنواتی مشخص کنیم یا به عنوان حکم قانونی در قالب درج کنیم. برنامه هفتم توسعه از فرصت برنامه هفتم استفاده کنید.

وی افزود: ما معتقدیم بحث حق پخش برای حل مشکلی است که باید توسط وزارت صدا و سیما و ورزش حل می شد اما این اتفاق نیفتاده است. پنج سال از تصویب این قانون می گذرد و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

قاضی زاده هاشمی در پایان توضیح داد که موضوع حق پخش تلویزیونی برای تمامی ورزش های کشوری و مسابقات باشگاه ها و لیگ های کشوری است.

انتهای پیام