فرهنگ و هنر

دیواره شرقی سازه‌های آبی ـ تاریخی شوشتر هم وضعیت خوبی ندارد

گیلونا/ خوزستان مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوشتر می گوید: دیوار شرقی سازه های آبی تاریخی شوشتر نیز وضعیت خوبی ندارد و هر لحظه ممکن است بخشی از دیوار تخریب شود و این مشکل قابل کتمان نیست.

احمد شمس آبادی در گفت وگو با گیلونا اظهار کرد: تداوم این بی توجهی ها باعث می شود این آثار تاریخی در زمان تخریب در کانون توجه قرار گیرند.

وی همچنین به رانش دیوار غربی سازه های آبی تاریخی شوشتر اشاره کرد و گفت: سبک سازی خانه های روبه روی دیوار غربی سازه های آبی تاریخی ثبت جهانی شوشتر زمان بر است و رانش این دیوار با سبک سازی حل نمی شود. .

این دوستدار میراث فرهنگی با اشاره به اینکه الگوبرداری از خانه های روبه روی دیوار غربی اقدامی اشتباه است زیرا این دیوار دارای رانش است، گفت: اعتبار اعطا می شود اما مدیریت مالی و مرمت به درستی انجام نمی شود و این یک واقعیت است که مسئولان امر می کنند. کار خوبی انجام می دهند این فیلد قابل مشاهده نیست.

در ادامه این گفتگو، شمس آبادی با انتقاد از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مسئولان ذیربط برای بازدید میدانی و بررسی آثار با کارشناسان و مجریان شوشتر هماهنگی لازم را داشته باشند و حداقل یک روز را برای جلسه و جلسه تعیین کنند. طوفان فکری روی این آثار تاریخی

وی تاکید کرد: در حوزه آثار ثبت جهانی، برگزاری جلسه، طرح حفاظت مستمر و… ضروری است. توسط مسئولان مربوطه در این زمینه.

وی با اشاره به اینکه وزیر فرهنگ در ماه های اخیر به شهر شوشتر سفر کرده است، گفت: وزیر فرهنگ بدون هماهنگی قبلی و توجه به این آثار تاریخی تنها در بین آبشارهای تاریخی شوشتر و بدون پرداخت هزینه عکس گرفته است. توجه به وضعیت رانش دیوار. غرب این سازه های آبی به آرامی محل را ترک کردند.

این دوستدار میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه برگزاری برنامه مناظره و همفکری در این زمینه ضروری است، افزود: برای هرگونه مداخله در این آثار تاریخی، کارشناسان باید ریشه مشکل فروریختن این دیوار و پس از آن را به دقت بررسی کنند. با بررسی های لازم، اقدامات لازم انجام خواهد شد تا به دلیل عدم توجه و کار بدون آگاهی، اتفاقی نیفتد که حفظ این آثار غیرممکن باشد.

وی با اشاره به اینکه شوشتر 13 اثر ثبت شده در دنیا دارد، گفت: آیا حق شهرستان شوشتر نیست که حداقل یک مسئول از این آثار ثبت شده در دنیا بازدید کند و شرایط را ببیند؟

به گفته وی ساماندهی سازه های آبی تاریخی شوشتر عزم ملی می طلبد چرا که این آثار ثبت جهانی متعلق به کل جامعه بشری است و ما مسئول این آثار و انتقال آن به نسل آینده هستیم.

انتهای پیام