فرهنگ و هنر

رسیدگی به شکایات مردمی برای تغییرنام معابر/ نامگذاری ۹ معبر به نام شهدای زن

رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران با بیان اینکه در سیزدهمین جلسه این کمیسیون تنوع قابل توجهی در اسامی در حوزه فرهنگ و شهدا داشتیم، از تصویب نامگذاری 9 خیابان خبر داد. شهرهای کوچک بعد از شهدای زن

نرگس ماندری پور در گفت وگو با گیلوناوی در تشریح عملکرد کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران گفت: جلسات کمیسیون نامگذاری به صورت منظم و هر دو هفته یکبار برگزار می شود و از ابتدای دوره ششم این کمیسیون 13 جلسه برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه نامگذاری اماکن عمومی شهر تهران از حساسیت های ویژه ای برخوردار است و در این اقدام باید نیازهای محله ای و منطقه ای شناسایی شود و بر اساس درخواست ها و مستندات موجود، ادامه داد: در صورت عدم پیگیری این روند، تعداد شکایات افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا اسامی با ایراداتی مواجه شده است یا خیر؟ وی گفت: در دوره گذشته مدیریت شهری به دلیل اینکه نیازسنجی و بررسی های منطقه ای به درستی انجام نمی شد، تعداد زیادی از شکایات به مرکز ارتباطات شهرداری ارائه شد و مدیریت این پرونده ها به عهده مرکز ارتباطات شهرداری قرار گرفت. دستور کار کمیته نامزدی و بررسی های لازم در این خصوص.

وی تصریح کرد: در سیزدهمین جلسه کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران به 30 درخواست نامگذاری رسیدگی و 11 عنوان به دلیل نقص اسناد و یا نیاز به بررسی محلی به مناطق عودت داده شد. .

ماندری پور افزود: از آنجایی که تاکنون کمتر به استفاده از نام شهدای زن در نامگذاری خیابان های تهران توجه شده است، در این جلسه 9 مورد برای نامگذاری زنان شهید مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون به استفاده از نام این زنان رای مثبت دادند. شهدای گرانقدر داد

رئیس کمیسیون نامگذاری و اماکن عمومی شهر تهران همچنین از تصویب نامگذاری خیابانی به نام یکی از نویسندگان فقید کشور خبر داد و گفت: در این جلسه کمیسیون مقرر شد نام یکی از شهدای اهل سنت در یکی از نویسندگان فقید کشور استفاده شود. خیابان های تهران همچنین اعضای کمیسیون با پیشنهاد نامگذاری هفت گذرگاه دیگر به نام شهدای گرانقدر دفاع مقدس و سرداران برجسته موافقت کردند.

انتهای پیام