فرهنگ و هنر

رونمایی از کتاب “غزل معاصر پارسی” در شیراز

گیلونا / فارس کتاب «غزل فارسی معاصر» که توسط محمدحسن شهریاری گردآوری ، گردآوری و منتشر شده است طی مراسمی در خانه شاعران شیراز ارائه شد.

کتاب غزل معاصر فارسی شامل مجموعه شعری است که توسط محمدحسن شهریاری گردآوری شده و توسط ….

در مقدمه این کتاب ، نوشته دکتر محمدرضا خالصی ، ادبیات به عنوان یک مفهوم کلی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

این نویسنده و محقق در بخشی از مقدمه کتاب غزل فارسی معاصر نقل کرده است. “ادبیات” یک موضوع گوهر دارد ، که گوهر ادبیات یا هدف اصلی ادبیات محسوب می شود ، که ما آن را ادبیات (ادبیات) می نامیم.

ایجاد این گوهر در یک فرایند آگاهانه و خلاق شکل می گیرد ، به همین دلیل است که ما ادبیات را پدیده ای می دانیم و ادبیات را ماده سازنده این پدیده می دانیم. ادبیات دارای ماهیت پیچیده ای است که از ذهن خلاق هنرمند در قالب یک متن ادبی به پدیده ای ملموس تبدیل می شود. بنابراین ، ادبیات یک فرایند کاملاً ذهنی است. ما در فرایند ذهنی خود با دو نوع تفکر روبرو هستیم: اول ، تفکر بصری و دیگری تفکر مفهومی.

در ایجاد ادبیات ، این تفکر بصری است که از تفکر مفهومی پیشی می گیرد و محدوده این حوزه نیز بستگی به زمینه و گفتار دارد. به عنوان مثال ، در تاریخ ، تفکر بصری کمتر از شعر و در شعر ، بیشتر ظاهر می شود. زیرا شعر احساسات است تصویر

تفکر مفهومی ذهن پیچیده انسان را به صورت انتزاعی بیان می کند. “در تفکر مفهومی ، انسان گسترده ترین و پیچیده ترین عملیات ذهنی را با کمک علائم و نمادها و بر اساس منطق استدلال انجام می دهد.”

خالصی در ادامه ویژگی های ادبیات و شعر و اهمیت آن را در روابط انسانی به تفصیل شرح می دهد.

کتاب “غزل معاصر فارسی” شامل اشعار برگزیده غزل سرایان و شاعران سراسر کشور است.

انتهای پیام