فرهنگ و هنر

سرگذشت واژه «مهندس» – گیلونا

تیم واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره تاریخچه واژه مهندس نوشت.

به گزارش گیلونا، این گروه آخرین فرهنگ لغت (صفحه مجازی) خود را در آستانه پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس به توضیح واژه مهندس اختصاص داد. و نوشته است: واژه فارسی «بُعد» که از واژه ای در زبان پارسی باستان سرچشمه گرفته است، با ورود به زبان عربی به هندسه تبدیل شد. پس بر اساس قواعد عربی واژه مهندس بر آن بنا شد و به زبان فارسی بازگشت.

مهندس به معنای اندازه‌گیر و ماشین‌حساب است و کسی که هندسه و کاربرد آن را بداند، در آثار شاعران و نویسندگان متعدد کهن از جمله فردوسی، مولانا، حافظ، بیهقی و ناصرخسرو دیده می‌شود.

اما استفاده از مهندس برای مفهومی که امروزه در علم مدرن استفاده می شود احتمالاً تحت تأثیر ترکی عثمانی است که از همین اصطلاح در برابر مهندس استفاده می کند.

یکی از اولین مهندسان ایرانی، میرزا رضا تبریزی (مهندس باشی)، معمار مدرسه دارالفنون است که بیش از دویست سال پیش برای تحصیل به خارج از کشور اعزام شد.

انتهای پیام/