فرهنگ و هنر

سهم موسیقی و تجسمی از بودجه ۱۴۰۰ مشخص شد

طبق لایحه بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی ، کل بودجه پیشنهادی موسیقی و هنرهای تجسمی به 125 میلیارد و 900 میلیون تومان می رسد. پیشنهاد بودجه این دو حوزه در سال 1400 نسبت به سال گذشته با افزایش 30 میلیارد تومانی همراه بود.

به گزارش گیلونا ، معاون پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشنبه 4 دسامبر لایحه بودجه 1400 را به رئیس مجلس تقدیم کرد که در این لایحه بودجه وزارت فرهنگ و راهنمای اسلامی هزار و 255 میلیارد و 84 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. .

از بودجه اختصاص یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 125 میلیارد و 900 میلیون تومان به بخشهای هنرهای تجسمی و موسیقی اختصاص یافته است. این رقم که سال گذشته 89 میلیارد و 328 میلیون تومان بود ، در بودجه پیشنهادی 1400 با افزایش حدود 36 میلیارد تومانی همراه بود.

******

در لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت ، سهم “برنامه حمایت و توسعه هنرهای تجسمی” 45 میلیارد و 400 میلیون تومان برآورد شده است. این رقم پیشنهادی سال گذشته 33.92 میلیارد تومان بود. این رقم با افزایش حدود 10 میلیاردی همراه بود.

زیرمجموعه های این ردیف بودجه به شرح زیر است:

 • حمایت از آموزش ، ترویج و حفاظت از آثار بومی و قومی ایران اسلامی (4 میلیارد و 500 میلیون تومان)
 • حمایت از موسسات ، انجمن ها ، مراکز و اتحادیه های صنفی هنرهای تجسمی (4 میلیارد و 200 میلیون تومان)
 • نظارت بر فعالیتهای بصری (7 میلیارد و 500 میلیون تومان)
 • حمایت از حضور بین المللی هنرمندان تجسمی (5 میلیارد و 200 میلیون تومان)
 • کمک به تقویت بایگانی های هنر بومی (یک میلیارد و 200 میلیون تومان)
 • مساعدت و پشتیبانی برای برگزاری نمایشگاهها و همایشهای هنرهای تجسمی (16 میلیارد و 500 میلیون تومان)
 • فعالیت های موزه هنرهای معاصر (2 میلیارد و 300 میلیون تومان)
 • صدور مجوز برای برگزاری جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، دوره ها و کارگاه های هنرهای تجسمی ، ایجاد گالری ، ورود و خروج آثار هنری ، نصب مجسمه ها و بناهای یادبود و علائم و نشانه ها (4 میلیارد تومان)

علاوه بر این ، در پیشنهاد بودجه دولت برای سال 1400 برای بخش “برنامه حفاظت و حفاظت از موسیقی ملی” ، 80 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه پیشنهادی برای سال 1999 55 میلیارد و 907 میلیون بود که در سال جاری حدود 25 میلیارد افزایش یافته است.

زیرمجموعه های این ردیف بودجه به شرح زیر است:

 • ایجاد آرشیو ملی موسیقی ایران (1 میلیارد و 800 میلیون تومان)
 • حمایت از برگزاری جشنواره های موسیقی (4 میلیارد و 300 میلیون تومان)
 • حمایت از تولید ، تولید و اجرای موسیقی صحنه ای (24 میلیارد و 300 میلیون تومان)
 • حمایت از حفاظت و انتشار موسیقی در مناطق و آیین های ایران (2 میلیارد و 200 میلیون تومان)
 • نظارت بر فعالیتهای موسیقی (7 میلیارد و 200 میلیون تومان)
 • حمایت از حضور بین المللی نوازندگان و گروه ها (یک میلیارد و 500 میلیون تومان)
 • کمک به م institutionsسسات ، مراکز ، انجمن ها ، مراکز و اتحادیه های موسیقی (800 میلیون تومان)
 • حمایت از ارکسترهای ملی و سمفونیک (21 میلیارد و 200 میلیون تومان)
 • کمک به خانه موسیقی و موزه موسیقی (3 میلیارد و 300 میلیون تومان)
 • کمک به بنیاد فرهنگی هنری رودکی (9 میلیارد و 400 میلیون تومان)
 • صدور پروانه انتشار آثار موسیقی ، اجراهای موسیقی ، پروانه تأسیس و فعالیت مراکز موسیقی (4 میلیارد و 500 میلیون تومان)

انتهای پیام