فرهنگ و هنر

شوک منتفی شدن اکران جدید به سینمادارها

با لغو نمایش فیلم های جدید ، سخنگوی انجمن فیلمسازان گفت که جلسه فوق العاده ای برای اعلام واکنش فیلمسازان برگزار می شود.

به گزارش گیلونا ، چند هفته پیش وقتی سازندگان فیلم سعی در جلب رضایت دارندگان برخی از فیلم ها داشتند ، تقاضای حمایت از سازمان سینمایی برای نمایش یکی دو فیلم شد که چشم انداز بهتری برای جذب مخاطب دارند.

در همین راستا ، پیشنهاد پیشنهادی این بود که در مجموع پنج میلیارد تومان به این دو فیلم پرداخت شود تا خسارت ناشی از کاهش ظرفیت سینماها و ریسکی که این روزها برای نمایش فیلم ها ایجاد می کند ، جبران شود. با این حال ، از همان یکی دو هفته پیش ، در مورد امکان پذیر بودن این درخواست تردید وجود داشت ، اما شورای صنفی نمایش دو روز پیش با قطعیت اعلام کرد که نمایش دو فیلم “دینامیت” و “درخت گردو” در تاریخ 30 ژوئیه آغاز می شود آخر هفته آغاز می شود و سطح پشتیبانی توسط مدیر کل سازمان فیلم امضا و تأیید می شود.

با این حال ، از پیگیری های سازمان سینمایی مشخص شد که هنوز خبری از تصویب این قطعنامه نیست و حتی گفته شد که شورای اتحادیه سازمان را مقدم بر اقدامی برای تعیین حمایت مورد نظر قرار داده است ، زیرا پشتیبانی ابتدا باید در کارگروه قرار گیرد تاج سازمان سینمایی باید بررسی و تصویب شود و مهمترین نکته این است که هیچ توافقی بین مدیران برای پرداخت 2.5 میلیارد تومان به طور کامل برای یک فیلم وجود ندارد و اگر قرار است این مبلغ باشد پرداخت می شود ، کمک به ناوگان فیلم کشور در اولویت خواهد بود.

با این حال ، با اعلام تاریخ اکران در تاریخ 29 ژوئیه ، گروه کاری کرونا عصر امروز چهارشنبه جلسه فوق العاده ای برگزار کرد و همانطور که برخی از کارشناسان و مدیران سازمان فیلم در مذاکرات غیررسمی گفته بودند ، شرایط پرداخت 2 ، 5 میلیارد تومان به عنوان دارندگان این فیلم ها می خواستند رد شوند. در این جلسه ، بسته اخیر پیشنهادی شورای صنفی نمایش در مورد حمایت از نمایش فیلمهای جدید ارائه شد و پس از بحث و گفتگو ، تصمیم بر این شد که دارندگان فیلم با توانایی جذب مخاطب که پس از فروش آنها برای دو میلیارد تومان گذشته ، یک میلیارد تومان برای پرداخت به عنوان کمک و پس از فروش پنج میلیارد تومان ، یک و نیم میلیارد کمک (درمجموع دو و نیم میلیارد تومان) از پرداخت.

بنابراین نمایش فیلم های جدید در سینماها لغو شد. این موضوع توسط یکی از بازیگران فیلم “دینامیت” تایید شد.

بعلاوه ، محمدرضا صابری – سخنگوی انجمن فیلمسازان – که از این حادثه شکایت داشت ، به گیلونا گفت: سقوط می کند.

انتهای پیام