فرهنگ و هنر

فعال رسانه ای قم، با روایت «ایستاده در قم» اول شد

گیلونا / قم این دانشجوی فعال رسانه ای از استان قم در مقاله ملی با عنوان “ایستادن در قم” در هنر ملی داستان نویسی جهاد توانست مقام اول بخش رسانه و متن تخصصی را کسب کند.

این دانشجوی فعال رسانه ای از استان قم توانست در مقاله با عنوان “ایستادن در قم” در هنر ملی داستان نویسی جهاد در بخش رسانه و بخش متن حرفه ای مقام اول را کسب کند.

این روایت به فعالیتهای دانشمندان جهادگر در طول روزهای کرونا و بیش از همه پشتکار محمد مداح ، جوان مذهبی که همسر غم انگیز او به طرز فجیعی در بیمارستان فرقانی قم درگذشت پرداخته است.

حجت احسان بخش ، فعال رسانه ای دانشجویی در قمی در گفت وگو با گیلونا ، گفت: “وقتی ویروس کرونا به بسیاری از استان های کشور سرایت کرد و برای اولین بار ، پزشکان مذهبی قمی شجاعت خود را اعلام کردند. در کشور ؛ به جای ستایش قمی ، رسانه های ضدانقلاب و همچنین عناصر خود ترویج دهنده کشور ، ترس شدیدی از قم در کشور ایجاد کردند ، بنابراین من به عنوان یک فعال رسانه ای قم ، می خواستم فضای قم در کشور را کاهش دهم.

وی ادامه داد: وقتی آن پرونده بسیار جدی برای دانش آموز جهادگر محمد مداح اتفاق افتاد ، وی همسر باردار خود را در همان بیمارستانی كه مشغول خدمت بود از دست داد و گرچه برای او حادثه ای وحشتناک بود ، اما حاضر بود عظمت دانش آموزان را نشان دهد کار. جهادگران او مصاحبه را خودش انجام داد و انجام شد.

وی گفت: “به دلیل جو هراسی قم ، من می خواستم نام” قم “عنوان باشد. بنابراین عنوان” ایستادن در قم “انتخاب شد که بسیار م effectiveثر بود. دوگانگی خوبی وجود داشت. رسانه ای که در نوع خود جالب و تأثیرگذار بود.

احسان بخش بابیان اینکه بسیاری از کارهای بزرگی که توسط علمای جهاد و سایر افراد در دوران تاجگذاری انجام شده هنوز روایت نشده است ، اظهار داشت: دانش آموزان توافق کرده اند که جان خود را بدهند ، اما برای دفن یک جنازه تاج گذاری بدون غسل و کفن ، که هنوز به طور کامل برای مردم توضیح داده نشده است.

وی افزود: عزت شهر قم و مردم شریف قم بسیار بالا است و اصحاب رسانه باید تمام تلاش خود را برای تعالی و تسبیح نام قم انجام دهند.

انتهای پیام