فرهنگ و هنر

قدمت ۵۰۰ ساله اسلام در برزیل

پایگاه خبری اسپانیایی زبان ain در گزارشی نوشت: حضور اسلام در برزیل پدیده جدیدی نیست، اما برخی از ملوانان مسلمان آن زمان مانند شهاب الدین بن مجید و موسی بن ساته، کاشف پرتغالی برزیل، پدرو آلوارز کابرال.” آنها همراهی کردند از آن زمان جامعه اسلامی حتی اگر در اقلیت تلقی شود قوی باقی مانده است. طبیعتاً برخی از مورخان مانند خواکین عبری برزیلی معتقدند که اعراب مسلمان قبل از ورود پرتغالی ها وارد برزیل شده اند. نوشته های عربی بر روی سنگ ها و آثار تاریخی یافت شده در سواحل این کشور گواه سابقه طولانی حضور آنها در برزیل است.

در این زمینه، دکتر. علی الکتانی بیان می کند: زمانی که پرتغالی ها برزیل را فتح کردند، مانع از مهاجرت مسلمانان به این سرزمین شدند، اما این مانع از ورود موروس ها (مسلمانان اسپانیایی) نشد. تعداد آنها به حدی بود که در قرن شانزدهم رسماً اسلام خود را اعلام کردند. اما در آن زمان مسلمانان تحت آزار و اذیت شدید بودند و هزاران نفر از آنها کشته شدند. در این دوره بود که بردگان مسلمان در باهیا شورشی را آغاز کردند که توسط حاکمان وقت سرکوب شد، اما این شورش در نهایت به تضعیف قدرت شهرک نشینان و لغو قانون برده داری انجامید.

تخمین زده می شود که امروزه در برزیل 500000 مسلمان وجود دارد، اگرچه فدراسیون انجمن های مسلمانان این کشور این رقم را 1500000 نفر اعلام کرده است. اکثر مسلمانان برزیل در شهرهای سائوپائولو، ریودوژانیرو، کوریتیبا و فوز دو ایگواسو زندگی می کنند.

6565