فرهنگ و هنر

مدیرعامل «خانه سینما» چه کسی خواهد بود؟ /دو خانه در دستان یک مدیر

بیش از 2 ماه از انتخابات شانزدهمین دوره هیأت مدیره خانه سینما می گذرد اما هنوز خبری از معرفی مدیرعامل مهم ترین نهاد صنفی سینمای ایران نیست. این در حالی است که از هر یک از اعضای هیئت مدیره سوالی در مورد زمان معرفی مدیرعامل خانه سینما پرسیده می شود. آنها فقط به زودی از این کلمه استفاده می کنند.

بر اساس اساسنامه خانه فیلم، هیات مدیره موظف است ظرف 2 ماه پس از انتخابات، مدیرعامل خانه فیلم را به خدمت بگیرد و تا زمان تعیین مدیرعامل خانه فیلم، رئیس هیات مدیره. مسئولیت وظایف مدیر عامل را بر عهده خواهد داشت.

محمدمهدی اصغرپور به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شده است، این تهیه کننده و کارگردان در گذشته سابقه مدیرعاملی خانه سینما را نیز داشته و در حال حاضر به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان فعالیت می کند.

در حالی که اساسنامه خانه سینما می گوید تا زمان استخدام مدیرعامل، وظایف این خانه بر عهده رئیس هیئت مدیره است، بنابراین مدیریت 2 خانه بزرگ هنرمند کشور یعنی خانه هنرمندان به عسگرپور سپرده شده است. هنرمندان و خانه سینما.

باید دید اگر پس از چندین دوره استفاده از حضور سینماگران در سمت مدیرعاملی خانه سینما، با انتصاب، خانه سینما چه گزینه ای را برای مدیرعاملی خانه سینما انتخاب می کند. کارگردانی نه سینما، هرچند با تجربه در مدیریت سینما.

از جمله گزینه های مختلفی که ممکن است هیات مدیره خانه سینما به آن فکر کند، می توان به مجید مسچی، مدیرعامل سابق موسسه “سینماشر” اشاره کرد که سال ها سابقه مدیریتی در این موسسه را دارد و در این زمینه فعالیت داشته است. توسعه زیرساخت های سینمای ایران

5757