فرهنگ و هنر

معرفی مقاصد گردشگری، لطف یا خیانت؟

گیلونا/ خراسان رضوی یک کارشناس گردشگری گفت: زمانی که مقاصد گردشگری بدون آماده سازی زیرساخت های فرهنگی معرفی شوند، با نابودی مقاصد میزبان یا فرهنگ ناشی از معرفی بدون زیرساخت مواجه خواهیم شد.

علم سمیعی در گفت وگو با گیلونا، درباره فرهنگ مهمان نوازی اظهار کرد: فرهنگ میهمان نوازی را از منظرهای مختلفی می توان دید. از نظر بازاریابی، برخی از متفکران معتقدند که بازاریابی از مشتری شروع می شود و به مشتری ختم می شود. حالا می توان به جای مشتری از کلمه زائر یا مسافر استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه همه نگاه ما به مشتری بهبود یافته است، افزود: باید به مقصد گردشگری به چشم یک بنگاه اقتصادی بنگریم. مشکلات او را حل کنید و سپس منتظر جذب مخاطب باشید.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاندیز گفت: با این دیدگاه بخش مهمی از فعالیت های مدیریت مقصد معطوف به شناخت بازار هدف است که مخاطبان هدف هستند.

وی گفت: برای ایجاد فرهنگ مهمان نوازی باید دید مدیریتی داشت. بخشی از این چشم انداز مدیریتی، آشنایی با تمامی ویژگی ها و ویژگی ها مانند طبقه اجتماعی، سطح درآمد و ساختارهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی زائر مشهد است. همه اینها در مخاطبان علم بازاریابی قطعی و مهم هستند.

سمیعی گفت: تعریف ساده فرهنگ استقبال به این معناست که ما باید بتوانیم نیازها و خواسته های واقعی مخاطبان خود را برآورده کنیم. فرهنگ مهمان نوازی ایرانی با گشاده رویی و مهمان نوازی بیشتر همراه است و این باور در بین میزبانان وجود دارد که قبل از رفع نیاز میهمان باید برطرف شود.

وی افزود: در فرهنگ کره جنوبی عبارتی به نام ترس وجود دارد که مردم دوست دارند با هم باشند و بدون هیچ حرفی با هم معاشرت کنند، در واقع برآوردن نیاز مهمانان قبل از تقاضا در ایران معادل این اصطلاح است.

سمیعی با بیان اینکه این بخش از فرهنگ میهمان نوازی مستلزم میهمان نوازی ذاتی فرد است، گفت: در ساختار مقصد خود نیازمند «ترفی» هستیم که بتواند همه نیازهای عموم و زائر را در همه زمینه ها برآورده کند. به عنوان خدمات مستقیم و غیرمستقیم، تاکسی و ارتباط با میهمانان، شکل کشتار خیابانی و مشکلات ایمنی و بهداشتی زائران در شهر را درک و از بین ببرند. همه اینها در فرهنگ میزبان تعریف شده است.

فرهنگ مهمان نوازی در ایران ضعیف است

وی با تاکید بر اینکه میهمان نوازی و فرهنگ استقبال دو مفهوم مجزا هستند، گفت: با توجه به اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه گردشگری و نظرات گردشگران درباره ایرانیان، مردم کشور ما بسیار مهمان نواز هستند. این ویژگی اولین مشخصه ای است که همه گردشگران درباره ایران می گویند اما در کشور ما بینش علمی فرهنگ میزبان وجود ندارد که این امر مستلزم آموزش است.

سمیعی گفت: تا زمانی که مهمان، زائر و گردشگر مشتری ما نشوند، خدماتی مانند آدرس یابی، پذیرایی منزل و … را ارائه خواهیم داد. به بهترین شکل و با رفتار مناسب.

فرهنگ میزبانی تکنیک ارائه خدمات به مشتریان است

این کارشناس گردشگری ادامه داد: اما پس از اینکه زائر، مهمان یا گردشگر مشتری می شود و مشکل فرهنگ مهمان نوازی به وجود می آید، سطح رفتار جامعه نیز کاهش می یابد. یک دلیل این است که در فرهنگ ما مشاغل خدماتی شغل خوبی نیستند.

سمیعی افزود: به عنوان مثال وقتی می دانیم سطح کاری یک پیشخدمت پایین است، احساس حقارت در فرد ایجاد می شود و این احساس باعث می شود که مدیر خدمات با مشتری رفتار مناسبی نداشته باشد و خدمات به خوبی ارائه نشود. با این تعاریف، به طور کلی فرهنگ مهمان نوازی در علم گردشگری به تکنیک های ارائه خدمات بر اساس احترام و نیاز مشتری اشاره دارد.

وی در خصوص راهکار ارتقای فرهنگ پذیرایی در مشهد گفت: با توجه به فرهنگ پذیرایی در مشهد به طور خاص دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که اولین آن آموزش است. این نیز برای اهداف آموزش دیده ضروری است.

این کارشناس گردشگری با اشاره به چرخه زندگی مقاصد باتلر گفت: این چرخه از بدو تولد آغاز می شود و سپس مراحل رشد و بلوغ را طی می کند و در نهایت رو به افول می رود. این چرخه بر اساس رابطه بین گردشگر و مهمان تعریف می شود.

سمیعی بیان کرد: در ابتدای ساخت و ساز که حضور گردشگر برای مهمان تازگی دارد، همچنان تمایل به ارائه خدمات به میهمان وجود دارد. سپس میزبان به دلیل افزایش میهمانان یا گردشگران وارد فاز تعارض می شود، زیرا اکنون که علایق مشترکی وجود دارد، هم مهمان و هم میزبان باید با هم از آن استفاده کنند. از این نقطه منحنی فرهنگ میزبان پایین می آید. منحنی مذکور به مدت یک سال در مشهد قابل مشاهده است. به عنوان مثال در ابتدای سال که تعداد گردشگران زیاد است، این افراد مزاحم محسوب می شوند.

این مدرس دانشگاه شاندیز با تاکید بر اینکه با مدیریت صحیح میزان درگیری کاهش می یابد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال 10 سال پیش که جاده سازی می شد و میدانی برای مسافران نبود، زائران در کوچه ها چادر زدند و این امر مشکلاتی را ایجاد کرد. . با این حال، هر جا منابع محدود باشد، تضادها به وجود می آیند.

آموزش مهمترین راه برای ایجاد فرهنگ استقبال است

سمیعی گفت: همه رفتارهای جامعه میزبان به 2 مورد آموزشی و تأثیر حضور مهمان در ایجاد تعارض بستگی دارد. با آموزش می توان مشکل درگیری را در مواقعی که زائران مشهد زیاد است حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما باید آموزش باشد، گفت: اولین گام در آموزش، آموزش تخصصی و حرفه ای کارکنان هتلداری است. این خدمات آموزشی شامل واحدهای مسکونی و خدمات مستقیم و غیرمستقیم در سطح عمومی جامعه است.

گردشگری صنعتی یک چتر است

سمیعی گفت: اصطلاح صنعت چتر برای گردشگری به کار می رود. یعنی همه قسمت های منطقه توریستی با هم متحد می شوند زیرا خاطره کل سفر به گردشگر سپرده می شود و قسمت های مختلف سفر را از هم جدا نمی کند. بنابراین، اگر راننده تاکسی بد رانندگی کند یا درآمد بیشتری کسب کند، گردشگر احساس نارضایتی می کند. این در صورتی است که اگر بهترین خدمات در سایر بخش ها ارائه شود، ناراضی خواهند بود.

وی افزود: در ادامه این ماجرا حتی اگر گردشگر و زائر قصد خرید از مغازه یا برخورد اشتباه در خیابان با یکی از اهالی شهر داشته باشد، با خاطره ای همراه خواهد بود که می تواند در سفر آنها تاثیرگذار باشد. ” شد.

مهم‌ترین چالش ما در این بخش، چالش تخصص‌گرایی است، زیرا در بخش دولتی فرهنگ مهمان‌نوازی تا حدودی رفتار افراد را کنترل می‌کند، اما جایی که خدمات و رفتار با مهمانان تبدیل به کار می‌شود، شرایط متفاوت است. کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری گفت.

وی افزود: تاکید من بر آموزش در دو حوزه تخصصی و عمومی است. آموزش تخصصی زمانی مفید است که می خواهید وارد شغلی در این زمینه شوید، اما آموزش های عمومی باید از ابتدا، یعنی از کودکی شروع شود.

سمیعی در خصوص ادعای آموزش برخی از افراد فعال در حوزه هتلداری گفت: فرض ما بر این است که افراد آموزش های تخصصی ببینند اما پس از بررسی خروجی ها و توجه به برخورد میزبان با گردشگران و زائران متوجه می شویم که این افراد آموزش های تخصصی را دریافت نکرده اند. آموزش دیده اند یا تحصیلات آنها خوب و کافی نبوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد گفت: این مشکل با جلسات توجیهی و چند ساعت درس حل نمی شود بلکه باید فرهنگ سازی انجام شود. البته ممکن است پیشینه فرهنگی ذهنی فرد در ابتدا اجازه استفاده از آموزه ها را به او ندهد.

وی افزود: وضع قوانین نیز می تواند به حل مشکلات کمک کند، اما مشکلی که بسیار موثرتر خواهد بود، آموزش همگانی از سنین پایین است. به عنوان مثال در گذشته برنامه های کودک برای ترویج قوانین راهنمایی و رانندگی تدوین می شد و اکنون پس از گذشت چندین سال فرهنگ رانندگی تغییر کرده است.

کارنامه قابل قبول صداوسیما در معرفی مقاصد گردشگری

سمیعی گفت: صداوسیما در زمینه معرفی مقاصد گردشگری فعالیت می کند و کارنامه قابل قبولی دارد. نکته قابل توجه دیگر در این بخش، معرفی غیر قابل قبول مقاصد برای گردشگران خارجی است. در واقع ایده جدیدی در حوزه فعالیت های فرهنگی وجود ندارد که می توان آن را ناشی از بی اهمیت بودن گردشگری در نزد مسئولان دانست. تا زمانی که چاه های نفت سودآور هستند، هیچ کس به گردشگری اهمیت نمی دهد. تنها زمانی که درآمدهای نفتی زیر سوال می رود توجه به گردشگری معطوف می شود.

معرفی مقاصد گردشگری، لطف یا خیانت؟

زیارت معاون استاندار سرباز غیرمسلح است

وی با تاکید بر اینکه موضوع تضاد منافع در اجرای برنامه های فرهنگی و گردشگری نیز مطرح می شود، می افزاید: اداره کل میراث فرهنگی یکی از متولیان امر است. حجم کارهای اجرایی این اداره به حدی است که امکان برنامه ریزی برای آینده گردشگری وجود ندارد. به عبارت دیگر تمام فعالیت های جاذبه گردشگری در یک دفتر گردشگری خلاصه می شود.

سمیعی گفت: دیگر متولی حوزه گردشگری مشهد معاونت زیارتی است. این معاون با یک علامت سوال جدی مواجه شده است. راه اندازی معاونت بدون بودجه یعنی چه؟ با تماس هایی که با رئیس جمهور صورت گرفت، مقرر شد بودجه سفر زیارتی به استانداری واگذار شود. اگر این اتفاق بیفتد، مشکلات کاهش می یابد. وگرنه این معاون یک سرباز غیرمسلح است. از شهرداری به عنوان یکی از متولیان این حوزه که بدیهی است اختیارات کمی دارد نمی توان انتظار زیادی داشت.

انتهای پیام