فرهنگ و هنر

نظر معاون امور جنگل درباره نصب تله‌کابین در منطقه ثبت جهانی شده هیرکانی

معاون جنگلداری در سازمان جهانی جنگل پس از جستجوی دستگاه های مختلف برای نصب تله کابین در برخی از جنگل های ثبت شده در ایرلند ، گفت: “در حال حاضر ، ما صریحاً نمی توانیم بگوییم که با این موضوع موافق هستیم یا مخالف.” در سراسر جهان.

به گزارش گیلونا ، در حالی که بخشی از جنگل های ایرلند برای بیش از یک سال در سطح جهانی ثبت شده است ، تلاش ها برای نصب تله کابین در منطقه ثبت جهانی معروف به میراث انسانی در جریان است. تعدادی از کارشناسان و مقامات هشدار داده اند که در صورت وقوع چنین اتفاقی ، جنگل ها می توانند از فهرست میراث جهانی یونسکو خارج شوند.

پرونده نصب تله کابین در جنگل های کبودوال استان گلستان چیز جدیدی نیست و حتی قبل از ثبت جهانی برخی از این جنگل ها ، تعدادی از آژانس ها از جمله شهرداری علی آباد کتول اجرای طرح را دنبال کردند توریستی و نصب تله کابین را در پارک جنگلی کبودوال دنبال کرد. نصب تله کابین در این جنگلهای بکر ایرکان خنثی شد و باید با ایجاد تغییرات و بازنگری مجدد در این طرح تجدیدنظر کرد.

در این میان ، ظاهراً ثبت جهانی قسمت هایی از جنگل های ایرلند – از جمله سایت نصب تله کابین کابل وال – به پایان رسید و تصور بر این بود که با ثبت جهانی ایران نصب تله کابین از بین می رود ، اما اکنون ، بیش از یک سال پس از ثبت 310،000 هکتار از جنگل های ایرکان در فهرست یونسکو عبور می کند ، جایی که دستگاه های مختلف نصب تله کابین در پارک جنگلی کبودوال نادیده گرفته نشده است. رضا بیانی ، معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها ، پیش از این به گیلونا گفته بود که برای نصب تله کابین در جنگل های ثبت شده ایرلند فشار وجود دارد. با این حال ، این 310،000 هکتار به عنوان میراث انسانی به ثبت رسیده است و ما باید نه تنها در قبال کشور خود ، بلکه در برابر جهانیان ، در قبال خساراتی که ایجاد می کند مسئول باشیم.

از سوی دیگر عباسعلی نوبخت – معاون امور جنگلداری سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور – در مصاحبه با گیلونا وی اظهار داشت: این داستان از دو جنبه قابل بررسی است. اولاً ، پارک های جنگلی دارای قوانین ، توصیف خدمات و دستورالعمل هایی هستند که باید مطابق آنها مدیریت شوند و هیچ سلیقه ای در این منطقه یافت نمی شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ، وقتی مکانی در سطح جهانی ثبت می شود ، محدودیت هایی دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت ، بنابراین کارشناسان و ارگان های مختلف از جمله شورای عالی جنگل ها ، وزارت میراث فرهنگی و … آنها باید موضوع را بررسی کرده و نظر نهایی خود را اعلام کنند.

به گفته معاون امور جنگل سازمان جنگلداری ، مطالعات و مطالعات بیشتر در این زمینه مورد نیاز است که هم اکنون توسط آژانس های مختلف در حال انجام است و تاکنون مجوز نصب تله کابین صادر نشده است.

نوبخت در پاسخ به سوال گیلونا که آیا معاون وزیر جنگل های سازمان جنگل ها مخالف نصب تله کابین در جنگل های ثبت شده جهانی ایرلند است یا خیر؟ وی گفت: “مگر اینکه کمیته های فنی حفاظت از جنگل ها و شورای عالی جنگل ها نظر قطعی در این باره داشته باشند ، صریحاً نمی توانیم بگوییم که مخالفت می کنیم یا موافق هستیم.”

به گزارش گیلونا ، بر اساس نقشه های موجود ، 9 برج از 27 برج تله کابین وال وال در منطقه ثبت شده هیرکانی قرار دارد و اگر این 9 برج در این منطقه واقع شود ، ثبت جهانی جنگل های هیرکان در لیست یونسکو مطمئناً دشوار خواهد بود.

انتهای پیام