فرهنگ و هنر

نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

گیلونا / قزوین دکتر هادی انصاری ، دکترای زبان و ادبیات فارسی ، در مقاله خود با عنوان “ما درست می نویسیم و درست می خوانیم” که در اختیار گیلونا قرار داده می نویسد: و ما خوانده ایم ؛ اما این کافی نیست. حفظ زبان فارسی و حل مشکلات آن نمی تواند به چند نوشته ، برنامه ، کتاب و بروشور محدود شود و اگر هر روز به خاطر بیاید تکراری نخواهد بود و تأثیر خود را می گذارد.

برای این منظور ، ما تصمیم گرفته ایم برخی از اشکال رایج را که در زبان و نوشتار مردم دیده و شنیده می شود ، به خاطر بسپاریم تا بتوانیم کلمات ، عبارات ، جملات را بخوانیم و بنویسیم و در نهایت زبان فارسی را حفظ کنیم. بگیر

در انتهای این دفتر ، داستان باقی مانده است

آقای سعدی متنی با این اطلاعات دارد: (در پایان این کتاب ، داستان باقی خواهد ماند / با گفتن با شور و شوق صد کتاب) اکنون متأسفانه بسیاری از مجریان و سخنرانان و غیره ، (باقی می ماند) برای خواندن آنها. اگر اینطور نباشد. نکته این است که اگر آقای سعدی این آیه را نمی گفت ، تقلید از مصراع با فعل (است) قابل قبول بود. این به این معنی است که داستان یا گفتمان ما باقی مانده است. اما از آنجا که این اثر با شعر سعدی تقلید می شود و او آن صحنه را به یاد می آورد و در شعر اصلی وجود ندارد (هست) ، کمی غیر قابل قبول به نظر می رسد. بهتر است بدون تداخل ، شعرها ، عبارات و جملات را به درستی و با اطمینان بنویسید و بخوانید.

بورس تحصیلی / بورس تحصیلی

بورسا یک کلمه فرانسوی است. (بورس تحصیلی) و این مبلغ مداومی است که دولت برای شهریه به دانشجو می دهد. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم: شما می توانید از بورس تحصیلی این دانشگاه برای تحصیل بهره مند شوید. بورسی همچنین یک واژه فرانسوی (boursie) بدون لهجه است. بورس تحصیلی به معنای دانشجویی است که از حقوق بازنشستگی دولتی برخوردار می شود. مثلاً بگوییم: من بورسیه دانشگاه خاصی بودم. با این توضیح ، جمله: دانشجویان واجد شرایط بورسیه دانشگاه نادرست هستند. باید گفت: از بورسیه دانشگاه استفاده کنید.

رها کردن / رها کردن

در بسیاری از نقاط این هشدار معمولاً دیده می شود: لطفا زباله ها را در سطل آشغال بیندازید. یا در اتوبوس می نویسند: لطفا بلیط خود را در جعبه قرار دهید. بلیط نوشته شده با

انتهای پیام