فرهنگ و هنر

واکنش مصطفی راضی جلالی به خبر استعفایش

مدیر دفتر توسعه شعر و داستان خانه کتاب و ادبیات ایران در واکنش به خبر استعفای خود می گوید: «من درخواست استعفای خود را به مدیرم ارائه کرده ام ، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ام که استعفای من را نپذیرفت یا پذیرفت. ”

مصطفی رضی جلالی ، مدیر دفتر توسعه شعر و داستان در خانه کتاب و ادبیات ایران پس از زمزمه استعفای خود به گیلونا گفت: او نه استعفا داده و نه استعفای من را پذیرفته است.

وی توضیح دلیل استعفای خود را تا موافقت یا مخالفت موکول کرد و گفت: “من به دنبال هیجان رسانه ای نیستم و هیچ مخالفت اساسی وجود ندارد.” من هیچ مشاجره و ناراحتی با مدیران ندارم. اگر آنها با استعفا موافقت کنند ، من می روم و اگر مخالف باشم و دستوراتی برای انجام کارم داشته باشم ، قطعاً تکالیف خود را با اصول اداری انجام می دهم.

جلالی با بیان اینکه استعفا از پیش برنامه ریزی شده و به توصیه معاون وزیر فرهنگ است ، توضیح داد: اگر منظورشان آقای احمدوند بود ، باید من را می دیدند یا من باید به دفتر آنها می رفتم. این اتفاق نیفتاده و من نه آقای احمدوند را ملاقات کرده ام و نه او را دیده ام. آنها هیچ توصیه ای نداشتند و به دلایلی از مدیر خط خود خواستم که استعفا دهد. او به طور رسمی بله یا خیر نگفته است. این شماره و اخبار آن مطمئناً برای شخصی که این کار را در رسانه انجام می دهد دارای علاقه یا مزیتی است. من استعفا را انکار نمی کنم و موافقت با استعفا را تایید نمی کنم. حالا که با شما صحبت می کنم ، در دفتر کارم نشسته ام و کار می کنم.

انتهای پیام