فرهنگ و هنر

وضعیت فوق اورژانسی سینما به روایت آمار

یک کارشناس سینما با اشاره به اینکه تحلیل آماری سال های اخیر وضعیت فوق العاده اضطراری سینما را نشان می دهد، گفت: جلوگیری از تعطیلی سینماهای کشور لازم است در سیاست های تولید، توزیع و اکران فیلم ها اصلاحات اساسی صورت گیرد. فیلم سینما.

به گزارش گیلونا، امیرحسین علم الهدی در مقایسه آماری به مقایسه فروش و مخاطبان سینما در بهار سال 1395 و 1401 پرداخت و نتایج را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.

وی در مقدمه این پژوهش می نویسد: دیگر سه ماه دیگر از آغاز قرن جدید می گذرد و برای سینمای ایران – با نگاهی به آمار عملکرد سه ماهه – شاهد تداوم وضعیت بحرانی سینما در مقایسه با نیمه دوم سال 1390 و باز هم «بهتر است دولت و مدیران سینما برای برون رفت از این بحران فکری اساسی و عاجل کنند».

حال ببینیم سینمای ایران از فروردین 1395 تا 1401 در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد (به استثنای سال 1399 که سینماها در این سه ماه به دلیل همه‌گیری کرونا تعطیل شدند) چه تعداد فروش و بیننده داشته است.

این آمار نشان می دهد مخاطب 9 میلیون و 672 هزار نفری در بهار 1395 به 3 میلیون و 722 هزار نفر در بهار 1401 رسیده است.

وضعیت اضطراری سینما بر اساس آمار

وضعیت اضطراری سینما بر اساس آمار

وضعیت اضطراری سینما بر اساس آمار

وضعیت اضطراری سینما بر اساس آمار

علم الهدی درباره این مقایسه ها خاطرنشان می کند: آمار جدول های فوق وضعیت کلی سینما را در سال جاری نشان می دهد و کاهش بیش از 6 میلیونی سینما در سال جاری نسبت به سال 1398 موید وضعیت اضطراری سینما است. وضعیت بحرانی اقتصادی صنف «سینمارو» در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت بحران سینما، پیش‌بینی حدود 8 تا 10 میلیون تماشاگر برای سینمای امسال تأیید می‌شود.» با توجه به رونق نسبی دنیای سینما سینما باید اصلاحات اساسی در سیاست های تولید، توزیع و اکران فیلم ها انجام شود تا از تعطیلی سینماهای کشور جلوگیری شود تا بقای سینما حداقل تضمین اولیه داشته باشد.

تصویر با کیفیت بالاتر و لینک قابل استفاده جداول این گزارش پیوست شده است.

منابع آماری:

گزارش سالانه سازمان سینمایی کشور

سیستم مدیریت فروش و نمایش فیلم

انتهای پیام