فرهنگ و هنر

ویدئو / مسجد «تاریخانه» یادگاری از صدر اسلام در ایران

فیلم / مسجد

قدمت مسجد “تاریخی” دامغان به قرن دوم هجری برمی گردد. این مسجد یکی از مهمترین بناهای بازمانده از قرون اولیه اسلامی در ایران است که بنابر برخی کتابها در زمان فرمانروایی اولین خلیفه عباسی (صفه) در سال 132 هجری قمری و سلطنت هارون الرشید در 170 هجری قمری ساخته شده است. به این مسجد یکی از قدیمی ترین بناهای سبک خراسان است که مناره ای در آن ساخته شده است. در جریان بازسازی مسجد در قرن سیزدهم هجری قمری ، طاق های نوک تیز به جای طاق های اصلی بیضوی ساخته شد که اغلب فرو می ریخت.

عکاس: مسعود محقق / ویراستار: جواد علیزاده