فرهنگ و هنر

چه کسی اول از دماغ فیل افتاد؟

خبرگزاری دانشجویان ایران (گیلونا) – ریشه تاریخ ضرب المثل ها

“قدیمی ها معتقد بودند که موش، گربه و خوک قبل از طوفان نوح وجود نداشتند و آنها از روی ناچاری به دنیا آمدند. می گویند در مدت شش ماه که کشتی نوح بر روی آب باقی ماند، آن را پر از زباله شد. شکایت کرد. یک نوح بود. دستور داد بر پشت فیل فرود آیند.چون این فرمان را اطاعت کرد خوکی از دماغ فیل بیرون آمد و خاک را خورد اما شیطان هم دستی به پشت خوک زد؛ موشی از دماغ خوک بیرون آمد و شروع کرد. در حال جویدن کشتی خداوند به نوح دستور داد دستش را روی شیر بگذارد شیر در حال عطسه گربه ای از دماغش بیرون آمد و موش را فراری داد زیرا او فیل بزرگی است و ترسش دل شیر را می لرزاند حتی چه چیزی پس خوک با اینکه حیوان کثیفی بود به خود می بالید که من “از دماغ فیل افتاده ام”.

خاقانی در شعر خود به این داستان اشاره می کند:

فرزندان ذات من دشمنان من هستند / آری گربه ای از عطسه شیر زنده است.

برگرفته از: ریشه تاریخی ضرب المثل ها و جمله ها، حسن آملی; مرگ پاتر، مصطفی رحماندوست; «داستان شخصیت هایی مثل حسن ذوالفقاری».

منبع: صفحه گروه منتخب فرهنگستان ادب و زبان فارسی

انتهای پیام