فرهنگ و هنر

چگونه می‌توان بافت پیرامونی حرم رضوی را احیا کرد؟

گیلونا/ خراسان رضوی مدیر تسهیل گری و مشارکت های مردمی شرکت عمران و مسکن ثامن معتقد است: می توان با بازگشت به زندگی و سکونت مردم این منطقه بافت اطراف حرم رضوی را احیا کرد و آینده مشهد را رقم زد.

مجتبی گیوه چی در مراسم افتتاح دو نهاد فرهنگی مدرسه بافت و خانه خراسان که در محل شرکت عمران و مسکن ثامن برگزار شد، گفت: ما زندگی می کنیم. مدرسه خانه بافت به عنوان یک موسسه فرهنگی نیمه خصوصی می خواهد موتور محرکه همه اینها باشد.

وی با اشاره به اینکه آینده مشهد احیای قطعه اطراف حرم است، افزود: این مرکز دفتر مطالعاتی و مرکز انعکاس قطعه در اطراف حرم رضوی را تشکیل داده است. ناآرامی‌هایی که همه عرصه‌های تمدن و شهرت مشهد را تغییر داد، باید از جایی که تحت تأثیر قرار گرفت، رفع شود.

مدیر تسهیل و مشارکت های مردمی شرکت عمران و مسکن ثامن گفت: احیای قطعه اطراف در زمان بازگشت مردم برای پروژه سنگ اهمیت چندانی نداشت و مانند زمین سوخته با آن برخورد می شد. ما باید بافت حرم مطهر را از روایت اهل آن احیا کنیم. محوطه اطراف نه تنها با بناهای اسلامی و معماری آن جان می بخشد. اگرچه خانه‌های تاریخی نیاز به حفظ، بازسازی و استفاده مجدد دارند، اما مردم مشهد نباید بنای اطراف حرم رضوی را خوابگاه بدانند. به اندازه کافی هتل و خوابگاه در این بافت ساخته ایم و بافت هزار ساله را به بهانه زائران تخریب کرده ایم.

زندگی در بستر حرم باید احیا شود

گیوه چی ادامه داد: این بیداری باید به دو صورت انجام شود. در وهله اول باید نهادهای فرهنگی و مردمی با مشارکت مردم فعال شوند. راه حل دیگر، احیای محله و زندگی در بافت اطراف است. فرهنگ حول محور زندگی شهروندان شکل خواهد گرفت زیرا می دانیم سرچشمه فرهنگ زندگی مردم است.

وی افزود: ساختار فرهنگ دارای سه اصل اقلیمی، زبانی و انسانی است که باید در بستر تجربه شود. ابتدا انسان ها در بافت حرم رضوی نادیده گرفته شدند و آستانه جمعیتی طرح تاش به 10 هزار نفر رسید. با آن نقشه جان انسان ها از بین رفت و این مشکل باعث مهاجرت مردم شد.

ساختار اطراف نیاز به توجه فرهنگی ویژه دارد

مدیر تسهیل گری و مشارکت های مردمی شرکت عمران و مسکن ثامن گفت: مدیریت شهری در حال حاضر حضور دارد اما باید اتفاقات دیگری بیفتد. باید از اهالی فرهنگ این منطقه دعوت کنیم تا مردم این منطقه را بازآفرینی کنند. منطقه ای از معنا تهی شده است و از این پس باید توجه فرهنگی ویژه ای به این منطقه شود. آستان قدس می گوید آن طرف دیوار حرم به ما ربطی ندارد. شهرداری هم اشاره می کند که بافت اطراف به ما مربوط نیست. به راستی که توطئه اطراف حرم رضوی به خلأ تبدیل شده است.

گیوه چی تاکید کرد: راه حل این مشکل توجه اهالی فرهنگ است. البته رویدادهای فرهنگی باید همراه با رونق کسب و کارهای محلی باشد. به همین دلیل قبل از راه اندازی مدرسه بافت، مجتمع شغلی را ایجاد کردیم. در اطراف، یک خیاطی، یک کارگاه فرش دستباف و یک بازار سوغات راه اندازی شده است که اغلب توسط زنان سرپرست محلی اداره می شود.

انتهای پیام