فرهنگ و هنر

کتاب “رفتار سازمانی پیشرفته” منتشر شد

گیلونا / قم کتاب “رفتار سازمانی پیشرفته” تالیف صدیقه توتیان ، اصفهانی و لیلا سعیدی در 369 صفحه توسط انتشارات جهاد دانشگاهی استان قم منتشر و با قیمت 900000 ریال آماده عرضه به بازار شد.

صدیقه توتیان-اصفهان در مصاحبه ای گفت: “مطالعه رفتار سازمانی بسیار جالب و در عین حال چالش برانگیز است.” این منطقه با افراد یا گروه هایی از افراد که به صورت تیمی کار می کنند سروکار دارد و وقتی عوامل موقعیتی برآورده می شود ، مطالعه این منطقه دشوارتر می شود. مطالعه رفتار سازمانی مربوط به رفتار مورد انتظار یک فرد در سازمان است. دو نفر در شرایط کاری خاص کمتر رفتار یکسانی دارند.

وی ادامه داد: این به معنای توانایی مدیر در پیش بینی رفتار مورد نظر شخص است. رفتار انسان مطلق نیست. عامل انسانی در بهره وری نقش دارد. حوزه رفتار سازمانی به استنباط مبتنی بر احساسات درونی بستگی ندارد ، بلکه به دنبال جمع آوری اطلاعات در مورد یک موضوع به روشی علمی و تحت شرایط کنترل شده است. این زمینه از اطلاعات استفاده می کند و نتایج را به گونه ای تفسیر می کند که رفتار یک فرد یا گروه را می توان در جهت مورد نظر هدایت کرد.

وی گفت: “سازمانها در دنیای رقابتی امروز باید به رشد برسند – این امر زمانی امکان پذیر است كه بهره وری از نظر تعداد محصولات تولید شده بدون نقص كیفیت تضمین شود”. نبود کارمندان تأثیر منفی بر بهره وری دارد. همچنین جابجایی کارکنان باعث افزایش هزینه های تولید می شود.

وی افزود: ایجاد فرهنگ کار مناسب برای مدیران نیز مهم است. اعمال اختیارات ، تفویض اختیارات ویژه به زیردستان ، تقسیم کار ، ارتباطات م effectiveثر ، مدل سازی ، طراحی مجدد ، طراحی مجدد کار و توانمندسازی برخی از عوامل مهمی است که از طریق آنها یک سازمان می تواند به عنوان یک سازمان کارآمد فعالیت کند. این نه تنها در مورد سازمانهای تولیدی ، بلکه در سازمانهای خدماتی و اجتماعی نیز صدق می کند.

نویسنده کتاب “رفتار سازمانی پیشرفته” در پایان اظهار داشت: این کتاب با هدف مطالعه رفتار سازمانی در بخشها (رفتار فردی ، رفتار گروهی و رفتار سازمانی) نگاشته شده است و امیدوار است برای دانش آموزان مفید و موثر باشد. علاقه مندان “.

انتهای پیام