فرهنگ و هنر

کدام گروه‌های موسیقی ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

در برنامه های هنری غرفه ایران در اولین ماه از نمایشگاه ها اجرای گروه های موسیقی نواحی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش گیلونا، اجرای گروه های انفرادی ترکمن، هرمزگان، بوشهر و نقاره از جمله برنامه های هنری پاویون ایران در اکسپوی دبی بود.

عروسک های غول پیکر با داستان های محلی، اجرای تهران-دبی به مناسبت هفته شهرها، گروه قصه گویی هندی در غرفه ایران به مناسبت روز حافظ و اجرای مشترک گروه های منطقه ای ایرانی با غرفه های تایلندی و استرالیایی از جمله برنامه های موسیقی ایرانی در اکسپو است. 2020.

در نتیجه، عروسک های غول پیکر به دعوت این کشورها روزانه در پنج نوبت با گروه موسیقی بلژیکی روی صحنه تایلند اجرا می کردند. بنابراین می‌توان گفت که عروسک‌های غول‌پیکر در ۲ روز حضور ۲ نمایشگاه در داخل غرفه ایران و ۲ نمایشگاه در غرفه‌های خارجی داشتند.

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

تک نوازی نقاره توسط وحید اسداللهی که در برنامه روزانه موسیقی آذربایجانی را اجرا می کرد، در مجموع در 6 روز در 6 نوبت در غرفه ایران روی صحنه رفت.

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

حضور گروه قصه گویی هندی در غرفه ایران به مناسبت روز حافظ و اجرای برنامه مشترک هنری در غرفه جمهوری اسلامی ایران از دیگر برنامه های اکسپو دبی بود.

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

همچنین گروه موسیقی ترکمن به مدت دو هفته در قالب پنج برنامه روزانه در غرفه ایران شامل موسیقی و آیین های ترکمنی به اجرای برنامه پرداخت که در مجموع در 5 برنامه در غرفه اجرا شد.

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

خالو قنبر راستگو و گروه موسیقی هرمزگان (کیدی) به مدت یک هفته در 15 اجرا در غرفه ایران حضور یافتند.
کیدی روی صحنه عمومی هم برنامه داشت: کاسه.

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

تهران-دبی نیز در این مدت سه اجرای روزانه در پاویون ایران و روی صحنه ایران استیج واقع در غرفه شماره داشت. 4. اجراها همچنین در استیج فرصت اکسپوی دبی برگزار شد و این اجراهای تعاملی در هفته شهرها در اکسپو به نمایش درآمدند.

گروه موسیقی «آوای موج» نواحی بوشهری هم اکنون در این اکسپو به اجرای برنامه می پردازد و تاکنون پنج اجرای عمومی در استیج کاسه داشته است. ضمناً با مشاوره مدیر غرفه برنامه را هر روز در ساعت های 1، 2، 2 و 2: 1 اجرا می کنند و آخر هفته ها یک اجرا اضافه می شود. این گروه با همکاری پاویون تایلند به اجرای برنامه پرداخت.

در ادامه تصاویری از این اجراهای موسیقایی با همکاری هنرمندان ایرانی در اکسپوی دبی را مشاهده می کنید:

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

کدام گروه های ایرانی در اکسپوی دبی اجرا کردند؟

انتهای پیام/