فرهنگ و هنر

گیلونا – تخریب «حمام تاریخی» در جوار «خانه تاریخی»

در روزهای اخیر ، بخشی از حمام تاریخی (خزانه داری) دوره قاجار متعلق به خانه زولریاستین شیرازی ، واقع در منطقه سرباغ شیراز ، در حین ساخت پروژه سنگ فرش توسط شهرداری تخریب شد. این حمام در زیرزمین و در کنار خانه زولریستین شیرازی قرار دارد و صاحب خانه می گوید به مسئولان شهر در مورد وجود این حمام تاریخی هشدار داده است. پس از تخریب این حمام و کشف آثاری مانند ستون ها و سرستون ها و … ، میراث فرهنگی استان فارس در خبری اعلام کرد که یک اثر تاریخی در یکی از محله های قدیمی شیراز کشف شده است! اکنون حمام عملاً تخریب شده است و خانه زولریاستین در خطر جدی است.