ورزشی

کارشناسی داوری مصاف استقلال و ذوب‌آهن

تورج حقوردی معتقد است کاظمی در دیدار استقلال و ذوب آهن قضاوت خوبی داشت.

تورج حقوردی، کارشناس داوری در گفت وگو با گیلونا، درباره قضاوت وحید کاظمی در دیدار استقلال و ذوب آهن گفت: داور در این دیدار قضاوت خوبی داشت و نبود صحنه ظریف در این دیدار باعث شد وحید کاظمی قضاوت کند. کار راحت تر است.” جایگیری او خوب بود و در صحنه ها حضور داشت و به جز دو مورد جزئی هیچ اشتباهی نکرد.

وی ادامه داد: در دقیقه 30 مدافع ذوب آهن به دلیل اشتباه روی مهاجم استقلال می توانست کارت زرد دریافت کند که داور نادیده گرفت. همچنین در دقیقه 65 مهاجم ذوب آهن به دلیل اشتباه روی روزبه چشمی مستحق کارت زرد داور بود اما کاظمی ترجیح داد با مشکوک موضوع را حل کند.

انتهای پیام/