ورزشی

گل محمدی، پرسپولیس را نقره داغ کرد!گل محمدی پرسپولیس را با نقره داغ کرد!

حکم پرونده گل محمدی صادر شد.


به گزارش گیلونا؛ در مورد جذابیت باشگاه ورزشی فرهنگی پرسپولیس به سمت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرستان ماشین در مورد رای نه. 1890 مورخ 24/10/1399 کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بر این اساس درخواست تجدیدنظر باشگاه فرهنگی ورزشی برای پرداخت مبلغ 45.000.000 ریال بابت مطالبات قرارداد 1398/10/23 و مبلغ 33,700,000 ریال بابت تعهد قراردادی که منجر به انتقال سرمربی وقت تیم شده است. رجوع تجدیدنظرخواه به باشگاه با عنایت به روشن شدن مفاد قرارداد و حاکمیت اصل اختیار و اصل لزوم توافق خصوصی و اصل تایید (رزرو پست) و “غیر موجه”. استدلال متقاضیان در شرح شرط خاص قراردادی به موجب ماده 230 قانون آیین رأی گیری مدنی و واحد شماره 805 مورخ 16/10/1399 شورای عمومی دادگاه عالی با عنایت به محتویات پرونده و ادله مندرج در حکم، به استناد ماده 17 آیین نامه داخلی کمیته وضعیت فدراسیون، ضمن رد شکایت معترض، استثناء مؤثری برای نقض شکایت مورد اعتراض قید نشده است. .

.️ باید گفت این رای قبلاً در تاریخ 23 آذر 1400 به احزاب ابلاغ شده است.

انتهای پیام//

برای دانستن بیشتر:

با دوستانتان به اشتراک بگذارید: