اقتصادیکسب و کار ایرانی

برای اعتراض به مالیات چه باید کرد؟

مطابق قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری انجام می‌دهند، موظف هستند اظهارنامه مالیاتی عملکرد خودشان را هر ساله مطابق مقررات به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند..  مقاله راهنمای اظهارنامه مالیاتی حقوقی ,آموزش پرکردن اظهار نامه مالیاتی عملکرد حقوقی در سال ۱۴۰۲ از سری مقالات آموزش مالیات  به چگونگی پرکردن و تنظیم این نوع اظهارنامه‌ها می‌پردازد.

مراحل اعتراض به مالیات

در بخش های قبل، به این سوال پاسخ دادیم که منظور از اعتراض به مالیات چیست و توضیح دادیم که استفاده از این اعتراض ، یکی از راه های قانونی کاهش میزان مالیات است. همچنین، گفتیم که این اعتراض، ممکن است هم زمان با ابلاغ برگه تشخیص مالیاتی، انجام گرفته یا در سایر مراحل، رسیدگی به مالیات، به عمل آید. به همین دلیل، در این بخش، به توضیح مراحل و نحوه ثبت اعتراض به صورت مالیات خواهیم پرداخت که مطابق مراحل زیر می باشد:

۱اولین مرحله از مراحل نحوه ثبت اعتراض به صورت مالیات​، مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی می باشد؛ بعد از اینکه مامور مالیاتی، میزان مالیات مودی را بر اساس اطلاعات اظهارنامه مالیاتی وی تعیین نمود، مالیات تعیین شده، در برگه ای با عنوان برگ تشخیص مالیاتی، درج شده و به مودی مالیاتی ابلاغ می گردد.

مطابق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه مودی مالیاتی، بعد از ، نسبت به مالیات تعیین شده، اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف 30 روز، تقدیم اداره مالیات مربوطه نماید. این اعتراض، توسط ممیز کل مالیاتی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چنانچه مودی مالیاتی، نظر ممیز کل مالیاتی را در مورد میزان مالیات متعلقه، پذیرفته و ظرف سی روز برای پرداخت مالیات اقدام نماید، پرونده اعتراض به مالیات، در همین مرحله مختومه گردیده، در غیر این صورت، رسیدگی به اعتراض مالیاتی، مطابق آنچه در مرحله دوم، توضیح داده می شود، ادامه خواهد یافت.

۲دومین مرحله از مراحل نحوه ثبت اعتراض به صورت مالیات، مرحله رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیات بدوی می باشد؛ در این مرحله، چنانچه، مودی مالیاتی، به نظر ممیز کل مالیاتی نیز اعتراض داشته و اعتراض وی در مرحله قبل، به نتیجه نرسد، پرونده مالیاتی، به هیات حل اختلاف مالیات بدوی، ارسال می گردد. این هیات که متشکل از یک نفر نماینده وزارت دارایی، یک نفر قاضی و یک نفر، نماینده صنف شغلی مودی بوده، به اعتراض، رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام می نماید.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، پس از صدور رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی، در هر حال، مودی مالیاتی، موظف به پرداخت مالیات متعلقه بوده، اما، در عین حال، حق دارد که ظرف 20 روز از ابلاغ رای هیات بدوی، برای اعتراض، در هیات حل اختلاف مالیات تجدیدنظر اقدام نماید.

دادرسی مالیاتی ، فرآیند قانونی اعتراض به رای صادره از امور مالیاتی است.صاحبان مشاغل و افراد حقوقی و حقیقی در موعدهای مقرر بایستی اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره مالیات تقدیم نمایند. اظهارنامه ذکر شده توسط مامورین ممیز اداره امور مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و ممکن است رد یا تایید گردد. در صورتی که مودی مبلغ مشخص شده توسط ممیز اداره مالیات را نپذیرد می تواند از طریق فرآیند دادرسی مالیاتی نسبت به آن اعتراض نماید.

۳سومین مرحله از مراحل اعتراض به صورت مالیات، مرحله رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیات تجدیدنظر می باشد؛ اگرچه رای هیات حل اختلاف مالیات تجدیدنظر، در مورد تعیین مبلغ مالیات، قطعی بوده، اما باز هم مودی مالیاتی، می تواند به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه ، اقدام به اعتراض، در شورای عالی مالیاتی نماید.

۴چهارمین و آخرین مرحله از مراحل نحوه ثبت اعتراض به صورت مالیات، مرحله رسیدگی در شورای عالی مالیاتی می باشد؛ شورای عالی مالیاتی که از پنج عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌ البدل تشکیل گردیده، با حضور حداقل دو سوم اعضا، اقدام به تشکیل جلسه نموده و در مورد تایید یا رد اعتراض، تصمیم گیری می نماید.

شایان ذکر است، در کنار مراحل اعتراض به مالیات، یک روش ویژه اعتراض به مالیات نیز وجود داشته و اختصاص به مالیات قطعی ای دارد که به دلیل انقضای مهلت های اعتراض، دیگر از طریق مراحل عادی، قابل پیگیری نمی باشد؛ در این روش، رسیدگی به اعتراض، توسط هیات ویژه ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و در دیوان عدالت اداری، انجام می گیرد.

مهلت اعتراض به مالیات

در بخش های گذشته، در مورد اینکه اعتراض به مالیات چیست و مراحل اعتراض به مالیات چگونه می باشد، صحبت کردیم. همانطور که توضیح دادیم، اعتراض به مالیات، در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده مالیاتی مودی، امکان پذیر خواهد بود. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مهلت اعتراض به مالیات ، صحبت کنیم.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که پس از  و اطلاع از نتیجه ارزیابی اظهارنامه توسط ممیز مالیاتی، پذیرش اعتراض به مالیات، در هر یک از مراحل رسیدگی، در درجه اول، منوط به رعایت مهلت اعتراض به مالیات می باشد. مهلت اعتراض به مالیات، در مراحل مختلف، متفاوت بوده و به شرح زیر می باشد:

مهلت اعتراض به صورت مالیات، در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، 30 روز می باشد.

مهلت اعتراض به مالیات، در مرحله رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیات بدوی، 20 روز می باشد.

مهلت اعتراض به مالیات، در مرحله رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیات تجدیدنظر، 20 روز می باشد.

لازم به ذکر است که در چهارمین و آخرین مرحله از مراحل اعتراض به صورت مالیات، یعنی مرحله رسیدگی در شورای عالی مالیاتی، رای شورای عالی مالیاتی، نهایی و غیرقابل اعتراض می باشد. در ادامه، در خصوص تمدید مهلت اعتراض به صورت مالیات، توضیح خواهیم داد.

تمدید مهلت اعتراض به مالیات

در بخش قبل، به صحبت در مورد مهلت اعتراض به صورت ، در مراحل مختلف رسیدگی به مالیات پرداخته و توضیح دادیم که اولین و اساسی ترین شرط پذیرش اعتراض به مالیات، رعایت مهلت ها می باشد. با این وجود، به علت بیماری کرونا و جهت جلوگیری از تجمع افراد در ادارات، مهلت اعتراض به مالیات، توسط دولت و سازمان ذی ربط، در سال گذشته، تمدید شد.

در راستای اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی و تلاش برای کنترل بیماری کرونا، مهلت اعتراض به مالیات در سال گذشته، برای اشخاصی که آخرین مهلت زمانی اعتراض مالیاتی آن ها، از تاریخ اول تیر آن سال تا 31 شهریور ماه همان سال بود، به مدت سه ماه، توسط اتاق اصناف ایران، تمدید گردید.

با توجه به کاهش محدودیت های کرونایی در کشور، پیش بینی می شود که بر خلاف دو سال گذشته، مهلت اعتراض به مالیات در سال 1402، تمدید نشود. با این وجود، در صورت انتشار اخبار مربوط به تمدید مهلت های اعتراض مالیاتی، متن مقاله، به روز رسانی خواهد شد.

نحوه اعتراض به مالیات

از آنجا که مطابق مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، در حال حاضر، پس از  و حقیقی و ارزیابی اظهارنامه، توسط مامور مالیاتی، اعتراض به مالیات، به روش الکترونیک و از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور، انجام می گیرد، در این بخش، به توضیح نحوه اعتراض به مالیات پرداخته که مطابق راهنمای تصویری زیر می باشد:

در این مرحله از مراحل اعتراض به صورت مالیات، چنانچه قصد اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی خود را داشته، بر روی دکمه ممیز کل کلیک کنید. همچنین، در صورتی که نظر ممیز کل به شما ابلاغ گردیده و قصد دارید تا با ثبت شکایت در هیات حل اختلاف مالیات بدوی، به این نظر اعتراض کرده، بر روی گزینه هیات حل اختلاف مالیاتی کلیک نمایید.

در صفحه جدید، همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می نمایید، یک فرم، جهت ثبت اعتراض مالیاتی به شما نشان داده می شود؛ به منظور ثبت اعتراض به مالیات، شماره برگه تشخیص مالیاتی خود را در کادر مشخص شده وارد کرده و در صورتی که به این شماره دسترسی ندارید، از کلید جستجو، برای پیدا کردن آن استفاده نمایید.

اکنون، با توجه به شماره برگ تشخیص مالیاتی که وارد نموده اید، اطلاعات برگ تشخیص مالیاتی، برای شما نمایش داده می شود. به منظور اعتراض به مالیات، اطلاعات خواسته شده، شامل نوع مودی، نوع مرجع (مرجع صادرکننده رای)، علت و شرح اعتراض خود را در کادرهای تعیین شده وارد نموده و در پایان، پایه درآمد مشمول مالیات را نیز در کادر تعیین شده وارد کنید.

به این ترتیب، و با طی کردن مسیر بالا، مراحل اعتراض به مالیات، به پایان رسیده و اعتراض ثبت شده، برای رسیدگی، به مرجع مربوطه ارسال می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اصلاح اظهارنامه مالیاتی، مطالعه مقاله ای که در قسمت در ادامه بخوانید آمده است، پیشنهاد می گردد.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

یکی از سوالات مهمی که در رابطه با اعتراض مالیاتی، مطرح می گردد، اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، مهلت و نحوه انجام آن می باشد. لذا، در این بخش، به توضیح مقررات اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، می پردازیم.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، اولین مرحله اعتراض مالیاتی بوده که به موجب آن، مودی، حق دارد تا 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی، برای اعتراض اقدام نماید. این اعتراض، توسط ممیز کل مالیاتی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اعتراض به مالیات در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه اعتراض به مالیات پاسخ دهند.

شرکت حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی دانا محاسب فکور بطور ادواری به امور حسابداری و بازرسی قانونی شرکتها اشتغال می ورزد . به تدریج کارفرمایان مؤسسه گسترش یافته و در حال حاضر به بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک ، خدمات حسابداری و حسابرسی ارائه می شود.

مطابق ماده 110 تمامی افراد مشمول این قانون باید ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامه‌ مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود کنند. اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی واصله ظرف یکسال پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی ظرف سه ماه پس از پایان مهلت مقرر است.

در این مقاله علاوه بر اینکه در مورد برگ تشخیص مالیات توضیح می‌دهیم، نحوه اعتراض به برگ تشخیص را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سامانه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی را نیز معرفی می‌کنیم. پادکست پیشنهادی برای شما:

قسمت ۱۵۴: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

برگ تشخیص مالیات چیست؟

برای پاسخ به این سئوال که برگ قطعی مالیات چیست جواب‌های متفاوتی وجود دارد. اما برگ تشخیص مالیات که نام دیگر آن، نامه برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی است، در حقیقت اظهارنظر اداره امور مالیاتی، نسبت به مالیات مودی، بر اساس رسیدگی های صورت گرفته است و برای انواع مالیات از قبیل عملکرد، حقوق و غیره به صورت جداگانه صادر می‌شود. ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از موارد به برگ تشخیص مالیات، برگ ارزیابی عمومی مالیاتی نیز گفته می‌شود.

چنانچه اداره امور مالیاتی ظرف مهلت مذکور دفاتر و اسناد و مدارک مودی را رسیدگی نکرده و یا برگ تشخیص مالیات را به ایشان ابلاغ نکند، مودی قطعی تلقی می‌شود.

قوانین مالیاتی و مالی بعضا پیچیدگی‌هایی دارد که برای رسیدن به درک درستی از آن‌ها باید سواد حقوقی و تخصصی بالایی در این زمینه داشته باشید. استفاده از مشاوره مالیاتی و مشاور مالی در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالیاتی به شرکت بسیار مؤثر است