اقتصادیکسب و کار ایرانی

نقشه خواني سیم کشی جعبه فیوز کالسکه ای

      1-روشن شدن چراغ آب به همراه چراغ stop در خودروي خانواده 405 و RD: پاسخ: روشن شدن چراغ آب به همراه stop زمانيكه درجه آب پايين باشد و دور تند فن يكسره عمل نمايد احتمال قوي ايراد از سنسور دماي آب خودرو و يا سيم كشي و ECU مي باشد و با چك كردن ميزان آب رادياتور و خنك بودن موتور به نزديك ترين نمايندگي جهت تعويض سنسور و بازديد سيم كشي و اي سي يو مراجعه نماييد . حال در صورتيكه دماي آب نيز بالا باشد در نتيجه موتور واقعا جوش آورده و نياز به بررسي سيستم خنك كننده دارد . برای خرید بست فلزی روی لینک ضربه بزنید.

در صورت عدم عملكرد فن هاي رادياتور ابتدا جهت چك كردن فيوزهاي فن موجود در جعبه فيوز كالسكه اي (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبيده به گلگير ) كه داخل آن 4 فيوز سبز رنگ وجود دارد 2 فيوز متمايل به سمت جلو خودرو كه شل مي باشند يدك بوده و 2 فيوز ديگر اصلي مي باشند در صورت معيوب بودن با يدك تعويض گردند . حال از سفت بودن سوكت هاي زير جعبه فيوز كالسكه اي اطمينان حاصل نماييد . در صورت عملكرد فن ها هواگيري را روي خودرو انجام دهيد .بدين ترتيب كه ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهيد سيستم كاملا سرد گردد . دو پيچ هواگيري قبل و بعد از ترموستات كه يكي برنجي و ديگري پلاستيكي مي باشد را با احتياط باز نموده و از درب رادياتور آب اضافه كرده تا آب بدون حباب از اين دو پيچ بيرون بزند سپس به ميزان مناسب ضد يخ اضافه كرده وپيچ ها و درب رادياتور را محكم ببنديد .در صورت جوش آوردن مجدد، ايراد احتمالي از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و يا يونيت مربوطه و سيم كشي مي باشد . 2-جوش آوردن خانواده خودروي 405 و RD : پاسخ: اگر دماي مايع خنك كننده بالا و در حد جوش باشد در صورت عدم عملكرد فن هاي رادياتور ابتدا جهت چك كردن فيوزهاي فن موجود در جعبه فيوز كالسكه اي (داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبيده به گلگير ) كه داخل آن 4 فيوز سبز رنگ وجود دارد. 2 فيوز فيوز متمايل به سمت جلو خودرو كه شل مي باشند يدك بوده و 2 فيوز ديگر اصلي مي باشند. در صورت معيوب بودن با يدك تعويض گردند . حال از سفت بودن سوكت هاي زير جعبه فيوز كالسكه اي اطمينان حاصل نماييد . در صورت عملكرد فن ها هواگيري را روي خودرو انجام دهيد .بدين ترتيب كه ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهيد سيستم كاملا سرد گردد . دو پيچ هواگيري قبل و بعد از ترموستات كه يكي برنجي و ديگري پلاستيكي مي باشد را با احتياط باز نموده و از درب رادياتور آب اضافه كرده تا آب بدون حباب از اين دو پيچ بيرون بزند سپس به ميزان مناسب ضد يخ اضافه كرده وپيچ ها و درب رادياتور را محكم ببنديد .در صورت جوش آوردن مجدد،ايراد احتمالي از ترموستات ، سنسورآب و فن ها ، رله ها و يا …

    سيستم سوخت رساني انواع سيستم سوخت رساني عبارتند از :1- كاربراتوري 2- انژكتوري سيستم سوخت رساني كاربراتوري از وسايلي تشكيل شده است از قبيل : 1-  باك 2- سيفون ( پمپ بنزين ) 3- كاربراتور 4- لوله ها و اتصالات 5- حباب گير و نشانگر  6- فيلتر ( صافي ) . باك : محل ذخيره بنزين در اتومبيل مي باشد كه معمولاً در اتومبيل هاي موتور جلو ، باك در قسمت عقب ( زير صندلي عقب ) نصب مي گردد . باك داراي يك لوله ورودي يا پُركن و يك لوله خروجي كه به اندازه ي 15 ميليمتر از كف باك بالاتر قرار گرفته ، مي باشد . در داخل باك صفحاتي به نام صفحة موج گير قرار گرفته تا از تلاطم بنزين در ناهمواري هاي جاده جلوگيري نمايد . در داخل باك شناوري قرار گرفته كه به صورت الكتريكي مقدار بنزين را به راننده گزارش مي كند . نكته : معمولاً در كنار درب باك و يا قسمت بالاي باك لوله يا مسيري جهت تأمين هوا در موقع مكش سوخت وجود دارد كه اگر مسير آن بگيرد ، سوخت ارسال نمي شود . سيفون ( پمپ بنزين ) : دستگاهي كه سوخت را از باك كشيده و با فشار به سمت كاربراتور ارسال مي كند . انواع سيفون : 1- مكانيكي 2- برقي . سيفون مكانيكي : در سيفون هاي مكانيكي اغلب به صورت ديافراگمي بوده و شكل محفظة آن برحسب نوع موتور متفاوت است ولي اساس كار همة آنها يكسان است . طرز كار پمپ بنزين مكانيكي : پمپ بنزين مكانيكي نيروي خود را توسط دايرة خارج از مركز ميل سوپاپ دريافت  كرده و در اثر فشار دايره خارج از مركز روي شيطانك مكش ايجاد شده ( ديافراگم پايين آمده و خلاء به وجود مي آيد )و در اثر پايين آمدن شيطانك سوخت با فشار ارسال مي شود . فشار سيفون مكانيكي 15/0 تا 45/0 بار ( اتمسفر ) مي باشد . پمپ بنزين داراي دو سوپاپ يكطرفه مي باشد . همچنين بقيه قطعات عبارتند از : پوسته يا بدنه – شيطانك – فنر شيطانك – ديافراگم – فنر ديافراگم – توري يا صافي و مسير ورود و خروج . تعريف قفل گازي : به علت گرماي زياد و ضعيف شدن ديافراگم ، سوختي كه داخل لوله ها و مسير سيفون است روي سطح ديافراگم به حالت گاز تبديل شده و باعث مسدود شدن مسير مي گردد كه براي رفع اين عيب بايستي سيفون خنك شود . تعريف ايست پمپ : اگر سوخت به اندازة  كافي در كاربراتور وجود داشته باشد و ديگر نياز به ارسال سوخت توسط سيفون نباشد شيطانك روي دايره خارج از مركز به صورت آزاد حركت كرده و ديگر بنزين به كاربراتور ارسال نمي شود تا سوخت داخل كاربراتور مصرف شود . در بعضي از خودروها مسيري از كاربراتور به باك جهت برگشت سوخت اضافي وجود دارد . نكته : اگر از داخل موتور بوي بنزين به مشام برسد احتمالاً ديافراگم سيفون پاره شده و بنزين از كنار شيطانك به داخل موتور مي ريزد كه بايد ديافراگم تعويض …