سمانه ناظری

آیا ویپ بدتر از سیگار کشیدن است
علمی و پزشکی

آیا ویپ بدتر از سیگار کشیدن است

یکی از مزیت‌های ویپ نسبت به سیگار سنتی، تأثیر کمتر آن بر محیط زیست و حیوانات است. سیگار سنتی حاوی تنباکو و آلاینده‌هایی است که بر طبیعت و جانداران…