نمودار قیمت میلگرد امروز

بازار میلگرد در دوران تحریم: راهکارهایی برای افزایش سودآوری
عمومی

بازار میلگرد در دوران تحریم: راهکارهایی برای افزایش سودآوری

فولاد مبارکه در گذر از تحریم فولاد از جمله کالاهایی است که در فهرست کالاهای تحریمی از سوی آمریکا قرار…