اجتماعی

بازنگری خطوط اتوبوس‌های پایتخت تا پایان سال/ استفاده از اتوبوس‌های ۱۲متری در خطوط پر مسافر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از تکمیل بازنگری و مهندسی خطوط اتوبوس‌های شهر تهران تا پایان سال خبر داد.

مهدی علیزاده در گفت‌وگو با گیلونا، در مورد سرانجام بازنگری و مهندسی خطوط اتوبوسرانی تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام  شده، شرکت واحد اتوبوسرانی فرآیند بازنگری در خطوط را آغار کرده است و تا پایان سال این بازنگری تکمیل خواهد شد.

وی در مورد معیارهای مهندسی خطوط اتوبوسرانی پایتخت اظهار کرد: یکی از شاخص های مهندسی خطوط، میزان مسافر هر خط است، بگونه ای که در بازنگری خط ها به این موضوع که میزان مسافر آن خط به چه میزان است، توجه می شود. همچنین مسیری که به عنوان خط اتوبوس برایش تعریف کردند به دلیل کمبود مسافر صرفه و صلاح دارد یا خیر؟ هم مورد توجه قرار می‌گیرد.

علیزاده با تأکید بر اینکه بازنگری در خطوط اتوبوسرانی بنا به درخواست مردم و یا مطالعات انجام می شود و خطوط تغییر می کند، گفت: به عنوان مثال در خط دانشگاه علوم تحقیقات دو  سه ایستگاه حذف و مسیر جدیدی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه بازنگری در برخی خطوط آغاز شده است، ادامه داد: در برخی خطوط که مسافر کمتری دارند به جای اتوبوس از مینی بوس استفاده می‌کنیم، چراکه بررسی ها نشان داده است که در برخی خطوط اتوبوس های ۱۲ متری تک کابین که حداقل می بایست ۳۰ تا ۴۰ مسافر داشته باشد به صورت نیمه خالی حرکت می‌کنند و پس از جابجای این اتوبوس ها با مینی بوس در خطوط کم مسافر، توانستیم اتوبوسها را به خطوط پر مسافرتر هدایت کنیم.

علیزاده با بیان اینکه وجود مینی بوس در شرکت واحد دلیل بر پسرفت نیست، بلکه سعی داریم با کمک مینی بوس ها از اتوبوس هایمان که ظرفیت جابجایی بیشتری دارند استفاده کنیم، تأکید کرد: بر این اساس اتوبوسهای ۱۲ متری در خطوط پرمسافر استفاده می شود.

انتهای پیام

تیم خبری مقالات اجتماعی

پژوهشگر اجتماعی با نگاهی منطقی و نوآورانه. ارائه دیدگاه‌های تازه درباره تفاوت‌های فرهنگی و مسائل اجتماعی.