علمی و پزشکیکسب و کار ایرانی

بیشترین جراحی پلاستیک در کدام کشور است؟

بر اساس آمار منتشر شده، برزیل با حدود یک میلیون و 490 هزار جراحی پلاستیک در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که در سال 2019 بیشترین جراحی پلاستیک را انجام داده اند.

– اعتماد آنلاین می نویسد: اگرچه انتقادات زیادی به حجم بالای جراحی های زیبایی در ایران وجود دارد و جراحی زیبایی در کشور ما طرفداران زیادی دارد، اما در مورد انجام این عمل جزو بهترین کشورها نیستیم.

به گزارش رسانه های عربی، تعداد عمل های زیبایی در جهان روز به روز در حال افزایش است. طبق آمار منتشر شده در سال 2019، 11 میلیون و 360 هزار عمل جراحی زیبایی در سراسر جهان انجام شده است که نسبت به سال 2015 افزایش 20.6 درصدی را نشان می دهد.

از سوی دیگر، 13 میلیون و 600 هزار عمل غیر زیبایی در سراسر جهان به ثبت رسیده است.

در سال ۲۰۱۹، برزیل در صدر فهرست کشورهایی بود که بیشترین جراحی پلاستیک را انجام می‌دهند. در آن سال حدود 1490000 جراحی زیبایی در برزیل انجام شد که 13.11 درصد از کل جراحی های انجام شده در جهان را شامل می شود.

این رقم بر اساس گزارش تهیه شده توسط انجمن بین المللی جراحان زیبایی به دست آمده است که با 1.35 میلیون عمل جراحی در رتبه دوم آمریکا قرار گرفته است که 11.9 درصد از کل جراحی ها را تشکیل می دهد.

مکزیک در جایگاه سوم قرار دارد و روسیه، هند، ترکیه، آلمان و ایتالیا از چهارم به هفتم در رده های بعدی قرار دارند.

حدود یک میلیون عمل بینی در بین جراحی های زیبایی انجام شد که تنها 8.1 درصد از کل جراحی ها را شامل می شود.

منبع: جراح پلاستیک شیراز پی جو