علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

دیروز سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از اصلاح دو بند از طرح شفافیت قوای سه گانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه ها و سایر نهادهای این کمیسیون گفت: که ماده 1-5 (1) طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید.
در همین حال، محمدتقی نقدعلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، گفت: این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی تصویب نشده است.

نقدعلی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، شأن اصلاحات در مورد این دو بند مرجع در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون شورا و امور داخلی اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون در بندهای 1-4 ماده (1) مقرر شد یک تبصره الحاق شود و در این تبصره شورای تامین کشور، شوراهای تامین استان ها و شهرستان ها مستثنی شدند. همچنین تبصره ذیل بند ۱ تا ۵ این ماده به منظور مستثنی شدن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و امور طبقه بندی شده توسط سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون اصلاح شده است.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است که تنها استثنای مشکلات امنیتی این سازمان ها، همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اطرح شفافیت سه قوه همانطور که در مجلس مطرح شد دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است: آیا برخی نهادها و سازمان ها از این طرح مستثنی یا مستثنی شده اند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته و این طرح در مجلس در دست بررسی است. و به طور مداوم بر اساس پیشنهادات نمایندگان در حال تحول است. اگرچه عناوین کلی تمامی نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما در پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی برای این نهادها ارائه شده است. یعنی پیشنهادهایی که ارائه می شود اغلب برای نهادها یا تصویب برخی نهادها است اما اگر نهادی از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد، استثناء تفسیر مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بماند. با ارائه چندین پیشنهاد، این تبصره برای گرفتن چکش و نظرات نمایندگان به کمیسیون ارسال شد تا محدوده محرمانگی در همان چارچوب مسائل امنیتی قرار گیرد و مازاد بر چنین چارچوب های امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد.

یعنی آیا نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها معمولاً استثنا نیستند و در محدوده خاصی از استثناها قرار می گیرند. نمایندگان پارلمان اروپا گاهی اوقات پیشنهاد کرده اند که دامنه استثنائات این سازمان ها فقط باید مسائل امنیتی را پوشش دهد و در مواردی که امنیتی و محرمانه نیستند، استثنایی وجود نداشته باشد. پیشنهادات نمایندگان گاهی اوقات با نظراتی همراه بود که پس از جمع بندی برای ارجاع به مجلس نمایندگان به کمیته ارجاع می شد.

پس با این تفاسیر هیچ طرح اصلاحی و استثنایی بر شفافیت قوای سه گانه در مجلس تصویب نشده است، درست است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

آیا وقتی تکلیف این طرح شفافیت مشخص شد، بررسی می شود و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد؟
به سرعت! این طرح شفافیت در حال بررسی و در دستور کار است. در این مواقع پس از ارجاع به کمیسیون ظرف یکی دو روز وارد صحن علنی می شود و روال عادی خود را طی می کند و در نهایت طرح مشخص می شود.

آیا اصلاحیه یا پیشنهاد دیگری غیر از استثنائات برخی سازمان ها وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی را از نمایندگان جمع آوری و طرح نهایی خود را مجدداً به کمیته ارائه کند.

21217