اقتصادیعمومیکسب و کار ایرانی

دانلود کتاب اخلاق اسلامی محمد داودی

دانلود کتاب اخلاق اسلامی محمد داودی

pdf کتاب اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم ، در پنج فصل، پس از تبیین اصول کلی و مبانی اخلاق اسلامی، برخی از ویژگی های اخلاقی مهم و راه های دستیابی به آنها و برخی عادات ناپسند و راه های دوری از آنها بیان شده است. با تلاش مؤلف ارجمند، ساختار و اندازه کتاب در دو واحد مطالعاتی تنظیم شده و هسته اصلی مباحث معارف قرآنی و روایی است. مرکز تنظیم و گردآوری کتب درسی از نویسنده محترم و تمامی عزیزانی که ما را در مراحل مختلف تهیه و انتشار این مجموعه یاری نمودند کمال تشکر را دارد.

 

دانلود pdf کتاب active 2 ، راهنمای Active Skills For Reading 2 شامل ترجمه متون و تمرین ها همراه با پاسخ تمرین ها نوشته ی نیل ج اندرسون است که حمیده جسور آن را به فارسی ترجمه کرده است. کتاب راهنمای کامل اکتیو 2 حمیده جسور 278 صفحه pdf را برای شما علاقه مندان آماده شده است.

دانلود کتاب انقلاب اسلامی ملکوتیان pdf قابل سرچ ، اثر پیش رو کتابی است درسی برای درس دو واحدی انقلاب اسلامی ایران عنوان کتاب زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی) که با قلمی روان توسط استاد ارجمند آقای دکتر مصطفی ملکوتیان، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران نگارش یافته است. نویسنده در این اثر با رهیافتی فرهنگی به تبیین زمینه ها، علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی پرداخته است. مباحثی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته، ابتدا تبیین رهیافت های علمی مختلف، و رهیافت مورد نظر برای تبیین انقلاب اسلامی و سپس پیشینه تاریخی، بررسی دوران صفویه و قاجاریه، قدرت سیاسی و ویژگی های آن در دوران پهلوی اول و دوم و نیز قدرت اجتماعی، ویژگی ها و اقدامات می باشد.